OPusculum - červen 2017

Co nám předprázdninové OPusculum přináší? Hned v úvodu naleznete článek o probíhajících oslavách čtyřsetleté přítomnosti dominikánů v Ustní n. Labem. Vrchol, den D(ominikánský), pak nastane 28.6.
Kromě této pozvánky jsou zde i informace o připravovaném Létu s Dominikány (Celostátní setkání mládeže v Olomouci, OPravdický klášter a Oáza živé církve).
A abych těch pozvánek nebylo málo, tak jste srdečně zváni i na kněžské svěcení bratří Metoděje a Klimenta (8.7. v Praze) a jejich primiční mše svaté.
Do svých diářů pak můžete zahrnout i podzimní setkání dominikánské rodiny, které se letos uskuteční v Olomouci a již nyní se můžete seznámit s tím, na co se těšit.
Kromě informací, co bude, zde najdete i články o setkáních již uskutečněných - stálé studium zaobírající se otázkou islámu, setkání dorostu dominikánské kongregace sester, či informace o životě v MS.
V úvodu knihy Proč být křesťanem z nakladateltsví Krystal, jehož zkrácenou ukázku přinášíme, se Timothy Radclife zamýšlí nad odpovědí na otázku, jež dala knize název.
Úvaha s názvem Stržená ohrada se zaobírá tématem utrpení a jeho místem v životě křesťana.
OPusculum přináší i poslední červnové téma Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace a přehled témat pro následující rok na téma Společenství.

OPusculum - duben 2017

Místo úvodního slova najdete v novém čísle slova modlitby, modlitby fr. Dominika kardinála Duky OP, kterou přednesl letos v lednu při zahájení kongresu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Je třeba ještě neco dodávat?
Jinak je nové číslo opět plné informací, a nejen o tom co se stalo, jako třeba o nalezení fragmentu z prvního kostela dominikánů v Praze postaveného již ve 13. století, či mezinárodním kongresu završujícího rok Jubilea, ale tentokrát hlavně o tom co bude, ať už je to pozvánka na jarní setkání stáleho studia, na setkání formátorů Laických sdružení či oslavy 400. let dominikánské přítomnopsti v Ústí nad Labem nebo výstupy z rady provinčního moderátora. K jistému zamyšlení nás mohou vést i otázky, které si klade film Psi Páně, "reportáž" z boje o nenarozený život, či osobní vzpomínka na o. Bartoloměje Kulhavého OP.
Jako přílohu pak najdete i materiály pro ČODLF na duben a květen. Kompletní jsou k dispozici zde na našich webových stránkách.

OPusculum - únor 2017

Do nového roku vstoupilo v novém i OPusculum. Co vše se změnilo a co naopak zůstává jako osvědčené stálice zjistíte, když si nové číslo OPuscula přečtete sami. V článku vám pak nabízíme pouze drobnou ochutnávku.

-jjb

OPusculum - prosinec 2016

V prosincovém čísle naleznete ohlédnutí za ukončeným Svatým rokem milosrdenství i zprávu z poutě v rámci vrcholícího jubilejního roku. Jinak letošní podzim proběhl ve znamení setkávání. Uskutečnilo se již 16. setkání dominikánské rodiny, mnišky nás informují o setkání svých noviciátů, studenti o studijním setkání v La Tourette a bratři o setkání stálého studia. A dominikánské sestry z kongregace zvou na cyklus setkání pro dívky Abram.
V císle nechybí ani pravidelná nabídka knih Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva.

Základní dokumenty LSSD v novém vydání

Ano, konečně se nám to podařilo a vychází nové vydání Základních dokumentů Laických sdružení sv. Dominika. V publikaci naleznete plné znění Směrnic schválených poslední kapitulou a v loňském roce promulgovaných o. provinciálem, Stanovy a Vyhlášení magistra řádu v originálním znění a českém překladu, vzory listin, obřady přijetí kandidátů a slibů v novém překladu podle rituálu vydaném řádovou liturgickou komisí a modlitby doporučené Směrnicemi.

OPusculum - říjen 2016

V podzimním čísle se výběrem z textů, které na webu publikoval o. Benedikt OP, vracíme ke Generální kapitule v Bologni. Zároveň zařazujeme i další důležité události, jako jsou sliby a obláčky bratří a sester Zdislávek. V reportáži s. Guzmany se můžete podívat na proměny brněnského domu sester a zjistit, jak k tomu přispěly řepčínské chlívky.
Poměrně velký prostor je věnován formaci dominikánských laiků a jako bonus je do čísla vložen program na prvních 5 měsíců letošního roku duchovní obnovy (v internetové verzi chybí, ale je zveřejněn zde v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace).
V aktuálním čísle naleznete i pozvánky na akce, z nichž stojí za upozornění Setkání dominikánské rodiny, Stálé studium a Setkání formátorů.
Krom toho se ohlédneme za úspěšnou výstavou k 800. výročí řádu a nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, přehled novinek v knihkupectví Oliva a pozvánka na koncert v Dominikánské 8.

Stránky