Támata Čtyřletí pro letní měsíce

Třetí rok „Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace“ (ČODLF) vyhlášeným kapitulou laiků k prohlubování trvalé formace se věnuje Studiu pomalu končí. Jako základ pro naše texty jsme si vzali knihu fr. A.D. Sertillanges OP „Intelektuální život“. Přehled témat naleznete v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace. V části věnované letošnímu tématu Studium přibyla poslední 2 témata.

Formační setkání Brno-Veveří 17.–19. 5. 2019

Letošní formační setkání (připomínám, že pro novicmistry povinné) se koná 17.–19. 5. 2019 (od pátku večer do nedělního oběda) v Brně, v Církevním domově mládeže Petrinum, adresa Veveří 462/15, Brno (cesta je popsaná na www.Petrinum.cz). Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, sociální zařízení a kuchyňka na patře. Parkování ve dvoře. Předpokládaná cena pobytu i se stravováním je 1.000 Kč.
Přihlášky posílejte bratru Reginaldovi (machacik@volny.cz). Zálohu 500 Kč zasílejte jako obvykle na účet LSSD č. 268 154 211 / 0300 pod variabilním symbolem 1905. Do vzkazu pro příjemce napište jméno a místní sdružení. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Doplatek na místě hotově.
Hlavním tématem je téma letošního roku Čtyřleté obnovy dominikánské formace: studium. Protože se předpokládá spíše forma diskusí než přednášek, bylo by dobré se na setkání připravit prostudováním
podkladů ČODLF. Vyvrcholením by měla být diskuse o stálé formaci laiků. Doufám, že se sejdeme alespoň ve stejném počtu jako minule v Poličanech.

Váš František – moderátor

Setkání formátorů LSsD

27. až 29. dubna 2018 v Poličanech
Klášter Naší Paní nad Vltavou sester trapistek v Poličanech, které patří k obci Křečovice nedaleko Neveklova, okr. Benešov
Hlavním tématem setkání bude společný život jako jeden z pilířů naší formace, která zahrnuje i všechny ostatní:
• Jak máme společný život realizovat v laickém povolání?
• Jak se společně modlit společně studovat a apoštolovat?
• Jak být plnoprávnou součástí dominikánské rodiny?
hlavní host: fr. Rui Carlos Antunes e Almeida LOPES OP, generální promotor pro laikát.
Informace k přihláškám v článku.

Zpráva o 10. EADLF ve Fatimě !!! ROZŠÍŘENO O FOTOGRAFIE

Desáté setkání EADLF(Evropském setkání zástupců laických dominikánských sdružení) se uskutečnilo v portugalské Fatimě od 4. do 8. října 2017.
Za naši českou provincii byli na setkání vysláni Jiří Reginald Machačík, Dita Zdislava Králová a provinčního promotora zastupoval fr. Jan Rajlich OP.
Setkání probíhalo ve Fatimě, v hotelu sester dominikánek. Hotel je přímo spojen s klášterem sester Kongregace sv. Kateřiny Sienské a sestry dominikánky jej také vedou a řídí.
Podrobnosti z jednotluvých dní setkání naleznete uvnitř v článku.

Dny víry v Sušici

Sušici čeká městská misie s názvem Dny víry. Proběhne ve dnech 23. až 30. července. Misii připravuje Římskokatolická farnost Sušice spolu s dominikány. Cilem je lidem představit skutečné křesťanství, které není uzavřeno v kostelích, ale naopak otevřené každému člověku. Chceme se setkat s obyvateli Sušice a novým způsobem jim přiblížit základní hodnoty křesťanství a evangelia.
Během týdne se uskuteční celá řada kulturních, vzdělávacích i duchovních akcí pro všechny věkové kategorie. Programu se mimo jiné zúčastní režisér Jiří Strach, který představí svůj film Anděl Páně 2, rocker Láďa Křížek nebo rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. Nebude chybět ani informační stan na náměstí nebo pouliční vystoupení mladých křesťanů.
Celý program je již nyní k dispozici na stránkách sušické farnosti http://www.farnostsusice.cz/dny-viry-v-susici, kde je možné si jej i stáhnou ve formátu PDF.
Podrobnější informace pro zájemce o spolupráci můžet ezískat přes Martina Rosenbauma (mail: martin.rosenbaum(#)op.cz).

Stránky