Třetí den kapituly laiků

Po ranních chválách a mši sv. následovaly volby provinčního moderátora , kterým byl opět zvolen Miroslav František Falkenauer ze všerubského sdružení a k volbě provinční rady ve složení Jana Pavla Sedláková z MS Blansko, Jan Jáchym Beneš z 5. pražského sdružení, Petr Viktor Houdek z Jablonského sdružení a Ivan František Bok rovněž z 5. pražského sdružení . Všem opětovně i nově zvoleným přejeme hodně sil, milosti Boží a nekonečnou trpělivost, která však jak známo přináší růže.

První a druhý den kapituly laiků

V páteční večer jsme se sjeli v klášteře sv. Jiljí v Praze. Prvním příjemným překvapením bylo, že se sešli zástupci více než dvou třetin všech sdružení. A dalším příjemným překvapením bylo, jak bohatý je život jednotlivých sdružení. Otec Hyacint měl na zahájení krátkou, ale krásnou promluvu - cílem našeho kázání je, aby se druzí mohli setkat s Kristem. Strávili jsme pěkný, přátelský večer při dobrém červeném víně.

2. PROVINČNÍ KAPITULA LAICKÝCH SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

Provinční kapitula laického sdružení sv.Dominika se uskuteční v přeloženém termínu 24.-28.9.2021 v Klášteře dominikánů v Praze, Husova 234/8, Praha 1.
Přípravné skupiny připravily podklady k jednotlivým závěrům kapituly. Naleznete je na odkazu https://drive.google.com/drive/folders/1V67PvtF06TdHQQzMs115oGlIPpS_M6hz.... Program kapituly a pokyny pro přihlášení jsou v článku.

Kapitula LSSD se znovu odkládá

Kapitula LSSD, která se měla konta v termínu 21.- 23. 2021 se kvůli epidemické situaci a platným opatřením odkládá. Na jednání rady laických sdružení byl nový termín pro konání kapituly domluven na 24.-28.9.2021. Je symbolické, že kapitula bude končit slavností sv. Vaclava, patrona naší provincie. Prosme jej o přímluvu, aby situace slavení kapituly umožnila a aby pro nás byla povzbuzením.

2. provinční kapitula LSSD - odložena

Z důvodů epidemie a souvisejících vládních opatřeních bylo slavení 2. provinční kapituly Laických sdružení sv. Dominika, která se se měla sejít na Svatém Hostýně ve dnech 7. - 10. května 2020 odloženo na leden 2021 . Termín je aktuálně konzultován s představenými MS.
V článku naleznete obecné informace ke kapitule tak, jak vyplynuly z příprav.

Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020

Provinční moderátor svolal 2. provinční kapitulu laického sdružení sv.Dominika. Ta se bude slavit 7.- 10.5. 2020 na Svatém Hostýně (768 72 Chvalčov okres Kroměříž).
Podle směrnic lackých sdružení jsou účastníky kapituly (kapituláři) především představení místních sdružení. Oni volí provinčního moderátora, jeho radu a určují směřování provincie v dalších 4 letech. Ale přes ně nebo přímo radě či provinčnímu moderátorovi jsou povoláni sdělit své představy a připomínky všichni dominikánští laici, nebo se mohou sami přímo zapojit dopráce přípravných skupin.

Poslední rok obnovy dominikánské formace

V letošním roce vstrupujeme do posledního roku obnovy dominikánské formace vyhlášeném na poslední (první :-)) kapitule. Čtvrtý, poslední rok čtyřleté obnovy je věnován apoštolátu. V životě dominikána, i laika, hraje apoštolát centrální úlohu, řád byl založen “především pro spásu duší”. Proto se k apoštolátu vztahuje celý náš život, a toto téma právem celé čtyřletí zakončuje. Apoštolát nemůžeme oddělovat od předchozích témat, naopak z nich vyrůstá.

Stránky