Nové číslo časopisu OPusculum na téma naděje

Vyšlo prosincové číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 6/2021, které se věnuje tématu Naděje.

Autorem úvodníku je tentokrát sám magistr řádu fr. Gerard Timoner OP, který exkluzivně pro čtenáře OPuscula popisuje, co pro něj osobně znamená naděje. V čísle najdete také záznam jeho kázání na letošní růžencové pouti v Uherském Brodě. Po obvyklých zprávách ze života a apoštolátu dominikánské rodiny pak následují další texty o naději, o tom, jaké místo má tato ctnost v dominikánské spiritualitě, o vztahu naděje a bázně či o hříších proti naději.

Zasedání Provinční rady laiků dne 27. listopadu 2021

Provinční rada se sešla v domě našich kongregačních sester v Brně ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, fr. Hyacint Ullman a online se postupně připojili Dita Zdislava Králová, Viktor Petr Houdek a Martin Rosenbaum.

Šlo o první schůzku nové provinční rady po 2. provinční kapitule v září 2021.

Program jednání rady byl následující:

1) Projednání a schválení výše kontribucí na rok 2022

Podrobnosti k opravě baziliky v Jablonném

Dne 12. září 2021 v 10:00 oznámil zvonek u sakristie poslední mši svatou v bazilice minor sv. Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Během následujících 14 dnů byly rozebrány a odevzdány k restaurování lavice, chórové lavice, kříž, vybavení sakristie, obrazy Klanění Tří králů a pastýřů a další drobný mobiliář. To vše tak, aby bylo staveniště připraveno pro předání zhotoviteli.

AKTA II. KAPITULY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

Ve dnech ve dnech 24.–28. 9 . 2021 jsme v konventu sv. Jiljí v Praze slavili II. kapitulu laických sdružení sv. Dominika české provincie. Kromě volby vedení provincie a úprav Směrnic jsme se především věnovali zhodnocení uplynulého období a plánům na další čtyřletí, především v oblasti trvalé formace. Akta kapituly naleznete v příloze s výjimkou změn Směrnic, které musí nejprve posoudit o. provinciál a následně je zaslat na vyjádření kurii.

Stránky