Nové číslo časopisu OPusculum – zaměřeno na Plzeň

Vyšlo první letošní číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 1/2022. Jednotlivá čísla tohoto ročníku se budou zaměřovat na konkrétní regiony naší země, ve kterých spolupůsobí více větví dominikánské rodiny. Únorové číslo je věnováno Plzni, historii i současnosti dominikánského působení v tomto městě (ale také v Chebu, Všerubech, Spáleném Poříčí). Proč jsou dominikáni v Plzni a jaké je zde jejich poslání? Jak se jim daří oslovovat zdejší obyvatele? Spousta podnětného čtení a krásných svědectví.

Nový provinciál české provincie

Provinciálem České dominikánské provincie byl na další čtyřleté období znovu zvolen fr. Lukáš Fošum OP. Magistr řádu volbu potvrdil a fr. Lukáš se oficia ujal.

(Staro)novému provinciálovi k jeho obtížnému úkolu blahopřejeme a vyprošujeme mu hodně sil, zdatných spolupracovníků ze všech větví naší rodiny, a především hojnost Božího požehnání!

(Fotografie ze mše sv. u příležitosti zahájení kapituly v neděli Božího slova, hlavním celebrantem byl fr. Jakub Sadílek OFM.)

Rodinná dovolená u sv. Zdislavy v Jablonném letos v srpnu

Milí bratři a sestry,

kapitula nám uložila, abychom více propojili rodiny s dětmi. Konkrétní návrh byl uspořádat rodinnou dovolenou u svaté Zdislavy v Jablonném. Slovo rodina zde znamená jednak mámu, tátu a děti, jednak dominikánské společenství.

Předběžně jsme tedy zamluvili termín 22.–28. 8. 2022.

Ubytovací kapacita je 5 rodin, ale je možné se v tomto týdnu vystřídat, přijet jen na pár dní a pak zas přenechat místo dalším, záleží jen na domluvě.

Vzpomínka na fr. Jindřicha Gajzlera OP

V loňském roce jsme vzpomenuli dvacátého výročí úmrtí vzácného člověka, kněze, dominikána, dlouholetého strážce hrobu sv. Zdislavy a obnovitele jejího chrámu v nelehkých časech komunistické totality, fr. Jindřicha Gajzlera OP. U příležitosti tohoto výroční vyšel v diecézním časopise o fr. Jindřichovi pěkný článek (viz. str.

Stránky