Zasedání Provinční rady laiků na Sv. Hostýně dne 14. května 2022

Provinční rada se sešla ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek, fr. Hyacint Ullman a Aleš Jordán Kratochvíl jako host.

Na programu byla příprava letošního Setkání dominikánské rodiny, které se bude konat 15. října 2022 v olomouckém klášteře bratří. Téma a program budou upřesněny.

Dále rada projednávala situaci v MS Třeboň.

Příští setkání provinční rady se uskuteční 20. září online.

Mnišky z Uherského Brodu zvou ženy na týden do kláštera

Naše mnišky v Uherském Brodě zvou svobodné ženy ve věku od 20 do 35 let, které by chtěly blíže poznat život dominikánských mnišek a prohloubit svůj vztah s Kristem. Během těchto dní se mohou těšit na společnou modlitbu, práci, duchovní rozhovory, tvořivou činnost, přednášky, chvíle ticha…

Pojďte spolu s námi zaostřit svůj pohled na Boha, a to ve dnech 4.7. - 9. 7. 2022. Dotazy a přihlášky můžete posílat do 30. 6. na adresu: mnisky@op.cz

Více na http://mnisky.op.cz/cs/

Online zasedání Provinční rady laiků dne 20. dubna 2022

Provinční rada se setkala online ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek a fr. Hyacint Ullman.

Na programu byly pouze organizační záležitosti spojené s formačním setkáním na Sv. Hostýně 13. až 15. května 2022. - Nezapomeňte se přihlásit!

Další zasedání provinční rady se uskuteční na sv. Hostýně 15. května 2022 po obědě, tentokrát se dá-li Pán sejdeme osobně.

Setkání formátorů LSsD 2022

Provinční rada LSsD zve všechny členy, především však představené a novicmistry místních sdružení, na formační setkání LSsD.

Místo: sv. Hostýn, poutní dům č. 3
Termín: 13. až 15. května 2022
Zahájení: pátek 13. května, 18 h
Ukončení: neděle 15. května, cca 13 h

Téma setkání: Autorita v Církvi
Přednášející: fr. Damián Němec OP, PhDr. Kateřina Houdková

Ubytování:
● jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
● plná penze
● kuchyňka na patře
● ubytování v pátek od 13 do 18 h

Letní škola Tomáše Akvinského 1.–5. srpna 2022 v Tuchoměřicích u Prahy

Láká vás společné studium nauky a textů svatého Tomáše zaměřených na téma stvoření a hledání jejich významu pro život náš a dnešního světa? Bratři dominikáni vám prostřednictvím přednášek, workshopů, modlitby a diskuzí nabízí možnost společného hledání.
Získat více informací nebo se rovnou přihlásit můžete na:
https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/

Stránky