OPusculum - duben 2017

Místo úvodního slova najdete v novém čísle slova modlitby, modlitby fr. Dominika kardinála Duky OP, kterou přednesl letos v lednu při zahájení kongresu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Je třeba ještě neco dodávat?

OPusculum - únor 2017

Do nového roku vstoupilo v novém i OPusculum. Jistě si na první pohled všimnete nové sazby, které se po dvouleté odmlce opět ujala Dagmar E. Kopecká, jež stála za OPusculem od jeho vzniku v r. 2002 dlouhých 13 let. A už na první pohled je jasné, že zkušenosti ze své praxe i mimo časopis zde bohatě zúročila. Hlavní tíhu úkolu sestavení čísla pak na sebe vzal fr.

OPusculum - prosinec 2016

V prosincovém čísle naleznete ohlédnutí za ukončeným Svatým rokem milosrdenství i zprávu z poutě v rámci vrcholícího jubilejního roku. Jinak letošní podzim proběhl ve znamení setkávání. Uskutečnilo se již 16. setkání dominikánské rodiny, mnišky nás informují o setkání svých noviciátů, studenti o studijním setkání v La Tourette a bratři o setkání stálého studia.

OPusculum - říjen 2016

V podzimním čísle se výběrem z textů, které na webu publikoval o. Benedikt OP, vracíme ke Generální kapitule v Bologni. Zároveň zařazujeme i další důležité události, jako jsou sliby a obláčky bratří a sester Zdislávek. V reportáži s. Guzmany se můžete podívat na proměny brněnského domu sester a zjistit, jak k tomu přispěly řepčínské chlívky.

OPusculum - duben 2016

Velkým tématem tohoto čísla je dominikánský laikát a jeho historicky první kapitula. V čísle naleznete základní informace, představí se vám nový provinční moderátor a seznámíte se jak se závěry kapituly, tak s pohledem jednotlivých účastníků. Dominikánskému laikátu se bude věnovat i olomoucké setkání stálého studia. Uvnitř najdete jeho úplný program, stejně jako program letošního formačního setkání v Kašperských horách.
Dalším stěžejním tématem je vizitace magistra řádu. K jeho podnětným myšlenkám se však vrátíme v některém příštím čísle, abychom měli prostor na informace o Jubileu a o akcích s ním souvisejících, na článek našich sester Zdislávek o pouti do Říma, pozvánku na svěcení fr. Hyacinta a na výstavu obrazů sr. Česlavy. Rovněž přinášíme úplný přehled letošní poutní sezóny v Jablonném.
Nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva, Dominikánské 8 a informace o novém čísle časopisu Salve.
Dobnové číslo je ke stažení na adrese http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1604.pdf
Tištěnou verzi časopisu naleznete v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí, nebo je možné si ji nechat zasílat za úhradu poštovného. Individuální objednávky zasílejte na adresu redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie.

Výjezdní tercky

Čas beží a jednotliví bratři a sestry ze sdružení se "rozprchli" do různých koutů od Prahy dost vzdálených nebo k nám odtud přišli. A tak přišel nápad. Výjezdní tercka.

List magistra řádu: "Dominikánští laici a kázání"

Letošní rok přípravy na jubileum založení řádu v roce 2016 je věnovaný dominikánským laikům a nosným tématem je motto: „Dominikánští laici a kázání“. Při této příležitosti poslal Fr. Bruno Cadoré OP, magistr řádu kazatelů, bratřím a sestrám list, v němž se ve světle tří pohledů – církev jako bratrstvo, počátky svatého kázání řádu a jednota dominikánské rodiny – zamýšlí nad tím, jak je začlenění laiků do dominikánské rodiny rozhodující pro kazatelské poslání řádu.

Stránky