Jarní termín stálého studia v olomouckém klášteře

Letošní první setkání stálého studia České dominikánské provincie se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023 od 9:15 hod. v olomouckém klášteře. Během dopoledne bude přednášet P. Jan Houkal, Th.D. o svatém Irenejovi z Lyonu jakožto o prvním systematickém teologovi křesťanské tradice. Kdybyste měli zájem se setkání zúčastnit, napište prosím fr. Irenejovi Šiklarovi, regentovi studií (irenej@op.cz). Těšíme se na vás!

Formační setkání 2023

Letošní formační setkání na téma trvalá formace se uskuteční ve dnech 5.-8. 5. 2023 (pozor! jde o pátek až volné pondělí, program je rozložen do čtyř dnů) u sester trapistek v Poličanech. Program a přihlášku včas zveřejníme zde na webu. Těšíme se na společné chvíle!

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

Nové základní dokumenty naleznete v sekci Dokumenty http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...
Texty Stanov, upravených z rozhodnutí magistra řádu, a Směrnic odsouhlasené kapitulou, radou a magistrem řádu, zde uvedené jsou platné, ale zatím neprošly jazykovou korekturou ani finální grafickou úpravou a neobsahují přílohy. Na finální úpravě a tištěné podobě se pracuje. Přesto jsme rádi, že vám je můžeme zpřístupnit alepoň takto.

Jan Jáchym Beneš

Stránky