Záznam z přednášky a diskuze s bratrem Jaroslawem Krawiecem OP, vikářem vikariátu Ukrajina

Milí bratři a sestry z dominikánské rodiny,

díky Bohu a Vám všem, co jste se zúčastnili a nebo na dálku duchovně připojili k letošnímu Setkání dominikánské rodiny, shlédněte prosím záznam z velmi zajímavé přednášky a diskuze s bratrem Jaroslawem Krawiecem OP, vikářem vikariátu Ukrajina, o situaci na Ukrajině z první ruky. O. Krawiec byl hlavním hostem letošního setkání.

přednáška https://www.youtube.com/watch?v=rrcKtklNEXc

Apoštolské perspektivy

V zatím posledním čísle OPuscula (http://opusculum.op.cz/2023/OPusculum2310.pdf) vyšel článek o budoucím směřování apoštolských aktivit dominikánské rodiny u nás z pera fr. Ludvíka Grundmana OP. Tomuto tématu bude rovněž dán prostor i na letošním setkání dominikánské rodiny v Praze 14.10. (http://laici.op.cz/zprava/xxi-setkani-dominikanske-rodiny-praha-14102023). Proto zde přinášíme plné znění zmíněného článku.

Zváštní prosba o modlitbu v den svátku sv. Růženy

Milé sestry, milí bratři z dominikánské rodiny,

dnes prosíme při svátku svaté Růženy zvláště za ty, kdo jsou pod její patronací a nosí její jméno, zejména naše dvě sestry mnišky z lysolajské a uherskobrodské komunity. Letos je třeba zvlášť naše modlitba za sestru Růženu Minárikovou z Uherského Brodu, která v blízké době (velmi pravděpodobně od září) zahájí náročnou léčbu pro rakovinu dělohy (ozařování, chemoterapie) s možnou následnou operací...při vší náročnosti onemocnění a léčby s velkou nadějí na uzdravení!!!

fr. Lukáš OP
provinciál

Letní škola Tomáše Akvinského 2023 – 2. ročník

Ve dnech 30. 7. – 4. 8. 2023 se v klášteře v Tuchoměřicích u Prahy (v dosahu pražské MHD) uskuteční 2. ročník Letní školy Tomáše Akvinského. Letošním programem je společné studium nauky a textů svatého Tomáše vztahujících se k tématu Trojice a hledání jejich významu pro náš duchovní i praktický život. Náplní Letní školy jsou přednášky, workshopy, společná i individuální modlitba a čas pro setkávání a rozhovory.

Více na https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/

Setkání formátorů LSsD 2023

Provinční rada LSsD zve všechny členy, především však představené a novicmistry místních sdružení, na formační setkání.

Termín a místo: 5. až 8. května 2023 Poličany, klášter sester trapistek www.trapistky.cz
Cena: 2600 Kč (1000 Kč záloha předem na účet 268 154 211/0300, var. symb. 2305, 1600 Kč na místě v hotovosti). S sebou platný průkaz totožnosti.
Téma: Trvalá formace

Jarní termín stálého studia v olomouckém klášteře

Letošní první setkání stálého studia České dominikánské provincie se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023 od 9:15 hod. v olomouckém klášteře. Během dopoledne bude přednášet P. Jan Houkal, Th.D. o svatém Irenejovi z Lyonu jakožto o prvním systematickém teologovi křesťanské tradice. Kdybyste měli zájem se setkání zúčastnit, napište prosím fr. Irenejovi Šiklarovi, regentovi studií (irenej@op.cz). Těšíme se na vás!

Stránky