OPusculum

OPusculum

OPusculum - říjen 2019

"Nemá smysl se o cokoli misijního snažit, nebudeme-li prosit Krista, aby byl s námi a působil s námi a v nás, nebudeme-li jej přijímat do svého života, nebudeme-‑li se my dávat jemu jako jeho spolupracovníci." To jsou slova o. provinciála fr. Lukáše OP, z úvodníku říjnového čísla časopisu OPusculum. Již nyní jej najdete na stránkach http://opusculum.op.cz/.

Říjnové OPusculum

"Nemá smysl se o cokoli misijního snažit, nebudeme-li prosit Krista, aby byl s námi a působil s námi a v nás, nebudeme-li jej přijímat do svého života, nebudeme-‑li se my dávat jemu jako jeho spolupracovníci." To jsou slova o. provinciála fr. Lukáše OP, z úvodníku říjnového čísla časopisu OPusculum. Již nyní jej najdete na stránkach http://opusculum.op.cz/.

Poslední rok obnovy dominikánské formace

V letošním roce vstrupujeme do posledního roku obnovy dominikánské formace vyhlášeném na poslední (první :-)) kapitule. Čtvrtý, poslední rok čtyřleté obnovy je věnován apoštolátu. V životě dominikána, i laika, hraje apoštolát centrální úlohu, řád byl založen “především pro spásu duší”. Proto se k apoštolátu vztahuje celý náš život, a toto téma právem celé čtyřletí zakončuje. Apoštolát nemůžeme oddělovat od předchozích témat, naopak z nich vyrůstá.

Stránky