Obřady pro přijetí kandidátů a složení slibů

Nové obřady pro přijetí kandidátů a složení slibů byly vzaty z latinského Rituálu vydaného řádovou liturgickou komisí a zařazeny do vydání Základních dokumentů v roce 2016. Samotné obřady si můžeté stáhnout na těchto odkazech:
Text Směrnic
Výběr: Obřady pro bratry a sestry
Výběr: Obřady pro jednoho bratra
Výběr: Obřady pro jednu sestru