Základní dokumenty schválené provinční kapitulou v r. 2021

Změny ve Stanovách a Obecných vyhlášeních z roku 2019 a zkušenosti čtyřletí po první kapitule LS vyvolaly potřebu úprav. Změny byly projednány na kapitule LS, která se konala 24. – 28.9.2021. Schválené znění bylo zasláno k vyjádření magistrovy řádu a po drobných úpravách schválených provinční radou odsouhlaseno magistrem řádu 7.8.2022. Nové Směrnice byly následně promulgovány provinciálem fr. Lukášem Fošumem OP dne 14.10.2022.

Přiložené Směrnice jsou odsouhlaseny kapitulou, radou a magistrem řádu. Text ale zatím neprošel jazykovou korekturou ani finální grafickou úpravou a neobsahuje přílohy.

Souhrn změn
- Úprava stanov
- Zrušena vyhlášení 1987 a 2007
- Rozšířené pravomoci provinciála ohledně sanování úkonů čl. 6
- Souhlas k veřejným prohlášením čl. 21
- Zřízení MS čl. 31
- Volby představených a provinčního moderátora – povinnost mít trvalý slib změnila proces volby (kapitola V.)
- Omezení funkčího období představených a provinčního moderátora na 2, s výjimkou na 3 po sobě jdoucí
- Propuštění z LS a opětovné přijetí, disponz
- Přidružení věřící čl. 107
- Úprava pravomocí provinční rady, čl. 65

Výstupy z jednání kapituly shrnují Akta kapituly