Základní dokumenty LSSD

V roce 2016 vydala Laická sdružení pro svou vnitřní potřebu souhrn veškerých základních dokumentu zahrnujících Stanovy, Vyhlášení a Směrnice. Kromě českého překladu jsou zde uvedena i originální znění v latinském a italském jazyce. Publikace je doplněna o obřady užívané v Laických sdruženích pro přijetí kandidátů a při skládání slibů, včetně jejich českého překladu, a o výběr modliteb doporučených Směrnicemi. Publikaci je možné si objednat např. prostřednictvím kontaktu na správce stránek (viz Kontakty) případně stáhnou zde ze stránek v plném znění. Pro případné využití jsou zde samostatně ke stažení též vybrané části z publikace.