Poslední rok obnovy dominikánské formace

V letošním roce vstrupujeme do posledního roku obnovy dominikánské formace vyhlášeném na poslední (první :-)) kapitule. Čtvrtý, poslední rok čtyřleté obnovy je věnován apoštolátu. V životě dominikána, i laika, hraje apoštolát centrální úlohu, řád byl založen “především pro spásu duší”. Proto se k apoštolátu vztahuje celý náš život, a toto téma právem celé čtyřletí zakončuje. Apoštolát nemůžeme oddělovat od předchozích témat, naopak z nich vyrůstá. Proto se budeme v letošním roce mimo jiné často vracet k tématům předchozích let a znovu je promýšlet v perspektivě, kterou nám apoštolát otevírá.
První témata na září a říjen najdete už nyní v kontextu všech témat v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace anebo přímo v dokumentu ČODLF 2019/2020 – APOŠTOLÁT