Nové OPusculum a témata Čtyřletí

Na stránkach http://opusculum.op.cz/ si můžete již nyní otevřít nové červnové číslo. Číslo, kde si úvodní slovo tentokrát pro vás připravil moderátor laických sdružení Miroslav František Falkenauer, je věnováno generální kapitule bratří a především letošnímu výročí kongregace sester.

Třetí rok „Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace“ (ČODLF) vyhlášeným kapitulou laiků k prohlubování trvalé formace se věnuje Studiu pomalu končí. Jako základ pro naše texty jsme si vzali knihu fr. A.D. Sertillanges OP „Intelektuální život“. Přehled témat naleznete v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace. V části věnované letošnímu tématu Studium přibyla poslední 2 témata.