Poslušnost

fr. Herbert McCabe OP
Přednáška proslovená dominikánským sestrám v Rosary Priory, Bushey v Anglii, 12. března 1983
(do češtiny přeložila Dita Zdislava Králová)

V čem spočívá obrácení sv. Pavla?

V lednu si připomínáme událost velmi významnou pro Církev – totiž obrácení sv. Pavla. Víme dobře, jaký rozmach nastal v Církvi poté, co Pán povolal tohoto Apoštola národů. Asi nikdo nepochybuje o jeho významu. Ale je to jednou provždy historická událost nebo nám může říct něco ještě i dnes? Připomeňme si, co o sv. Pavlovi víme. Byl to Žid a farizej, z dobrých rodičů, a měl od narození římské občanství, což se velmi cenilo. Nemusel si římské občanství kupovat, nebyl žádná „náplava“. Jeho rodiče ho poctivě vedli k víře a zajistili mu nejlepší teologické vzdělání, jaké mohli – víme, že jeho učitelem byl sám slovutný Gamaliel. Být žákem rabbiho Gamaliela mělo podobný zvuk jako dnes být doktorem teologie.
Co tedy bylo špatně? Proč potřeboval obrácení?

Apoštolské požehnání papeže Františka kapitulářům

U příležitosti zahájení generální kapituly provinciálů konané v Bologni v roce 800. výročí založení řádu, zaslal papež František prostřednictvím státního tajemníka kardinála Pietra Parolina magistrovi řádu fr. Brunovi Cadoré telegram, ve kterém uděluje jemu, všem účastníkům generální kapituly a skrze ně i celému řádu své apoštolské požehnání. Znění telegramu naleznete v článku.

List magistra řádu k roku 2015

V článku se můžete seznámit s listem magistra řádu, který vydal k letošnímu tématu Jubilea: Dominik: řízení, spiritualita a svoboda., který ke provázen výroky Písma „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8, 31–32); „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus.“ (Gal 5, 1).

List magistra řádu (2014) k tématu "Dominikánští laici a kázání"

Letošní rok přípravy na jubileum založení řádu v roce 2016 je věnovaný dominikánským laikům a nosným tématem je motto: „Dominikánští laici a kázání“. Při této příležitosti poslal Fr. Bruno Cadoré OP, magistr řádu kazatelů, bratřím a sestrám list, v němž se ve světle tří pohledů – církev jako bratrstvo, počátky svatého kázání řádu a jednota dominikánské rodiny – zamýšlí nad tím, jak je začlenění laiků do dominikánské rodiny rozhodující pro kazatelské poslání řádu.

Zpívejme Hospodinu píseň novou

Žalmista nás povzbuzuje: „Zpívejte Hospodinu píseň novou!“ (Žl 98) Ale co je to za píseň? Je li to úplně nová píseň, tak ji asi nikdo nezná. Jak ji tedy máme zpívat? Nebo se ji za nějakých okolností naučíme? Ale od koho? Nebo si ji musíme sami zkomponovat? Co když nemáme hudební vzdělání?

Patrik Kužela OP

František Kužela se narodil roku 1915 ve slováckém Vlčnově, kde se seznámil s dominikánem Odilo Pospíšilem. Odtud přešel do Prahy, do juvenátu u bratří dominikánů, a odtud už jej vedla přímá cesta do řádu. Ve 20 letech přijal dominikánský hábit spolu s řádovým jménem Patrik. Během prvních tří let v řádu se ukázala jeho mimořádná lidská i intelektuální zralost. Již svědectví z té doby ho ukazují jako světce. Nicméně jeho heroické ctnosti se měly osvědčit v nejtěžší zkoušce. V roce 1941 byl zatčen gestapem za odbojovou činnost proti protektorátu, vězněn nejprve v Olomouci, poté v Brně, a odtud byl převezen do Osvětimi s průvodkou „návrat nežádoucí“. Jeho životní pouť skončila velmi dramaticky a krutě v únoru 1942, v jeho 26 letech.

Jáhnu Patriku Kuželovi je věnován též samostatný web patrikkuzela.cz