Vítejte na stránkách dominikánských terciářů


Znáte ten text o ustanovení apoštolů jako počátku Církve. Ale Pán nepřestává volat, ve všech dobách se rozléhá světem jeho volání.

Být dominikánem znamená být fascinovaný Slovem, fascinovaný Kristem. Cílem dominikána je stát se hlasem volajícího na poušti. Ale hlas, který neobsahuje slova, je pouhý skřek. Nechme se tedy naplnit Kristem – Slovem a propůjčme mu svůj hlas! Být dominikánem neznamená být automaticky svatý. Všichni stále musíme prosit o "milosrdenství Boží a vaše". Ale naslouchejme Božímu Slovu, bděme jako moudré panny, bděme dnem i nocí, abychom neprošvihli Pánův příchod. Abychom nepřeslechli Jeho volání: "Vyjdi ze svého hrobu a pojď za mnou! Nechej se mnou fascinovat!"

"Dominikán je bytost polarizovaná Slovem, Slovem studovaným, slaveným, žitým a zvěstovaným druhým." Denis Gagnon OP

Bytost polarizovaná, elektrizovaná, fascinovaná Slovem. Slovem studovaným, slaveným, žitým a zvěstovaným. Jestli si teď právě říkáte: "Ano, Pane, tohle je přesně to, co chci. To je to, pro co jsi mě stvořil," tak jste na správném místě.

Dominikánská rodina se sestává z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek, ze sester (kongregace), z členů světských (sekulárních) institutů, z členů sdružení kněží, jáhnů, a sdružení laiků (terciářů) a dalších asociací legitimně k ní připojených.

Člověk, který necítí povolání k řeholnímu životu, může přesto cítit povolání k životu v duchu dominikánského charismatu, ale ve světě. Ať už je ženatý, vdaná nebo svobodný, chce pracovat a šířit Boží království mezi lidmi. Takový je mezi námi vítán!