SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD - Svatá Hora u Příbrami 25.–27. dubna 2014

Sv. HoraV krátkém článku uveřejňujeme pohled jednoho z častníků, ba přímo provnčního moderátora, na letošní setkání formátorů, jehož tématem byla „Liturgie – zdroj dominikánského života“. Rodinná atmosféra, jak píše bratr Vincent, byla přítomna po celé setkání. Byl to podle jeho vlastních slov totální pocit rodinné lásky a z ní plynoucího klidu, sounáležitosti, bezpečí a setkal se Vzkříšeným Pánem v sestrách a bratřích.

Stránky