OPusculum - únor 2017

Do nového roku vstoupilo v novém i OPusculum. Co vše se změnilo a co naopak zůstává jako osvědčené stálice zjistíte, když si nové číslo OPuscula přečtete sami. V článku vám pak nabízíme pouze drobnou ochutnávku.

-jjb

OPusculum - prosinec 2016

V prosincovém čísle naleznete ohlédnutí za ukončeným Svatým rokem milosrdenství i zprávu z poutě v rámci vrcholícího jubilejního roku. Jinak letošní podzim proběhl ve znamení setkávání. Uskutečnilo se již 16. setkání dominikánské rodiny, mnišky nás informují o setkání svých noviciátů, studenti o studijním setkání v La Tourette a bratři o setkání stálého studia. A dominikánské sestry z kongregace zvou na cyklus setkání pro dívky Abram.
V císle nechybí ani pravidelná nabídka knih Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva.

Základní dokumenty LSSD v novém vydání

Ano, konečně se nám to podařilo a vychází nové vydání Základních dokumentů Laických sdružení sv. Dominika. V publikaci naleznete plné znění Směrnic schválených poslední kapitulou a v loňském roce promulgovaných o. provinciálem, Stanovy a Vyhlášení magistra řádu v originálním znění a českém překladu, vzory listin, obřady přijetí kandidátů a slibů v novém překladu podle rituálu vydaném řádovou liturgickou komisí a modlitby doporučené Směrnicemi.

OPusculum - říjen 2016

V podzimním čísle se výběrem z textů, které na webu publikoval o. Benedikt OP, vracíme ke Generální kapitule v Bologni. Zároveň zařazujeme i další důležité události, jako jsou sliby a obláčky bratří a sester Zdislávek. V reportáži s. Guzmany se můžete podívat na proměny brněnského domu sester a zjistit, jak k tomu přispěly řepčínské chlívky.
Poměrně velký prostor je věnován formaci dominikánských laiků a jako bonus je do čísla vložen program na prvních 5 měsíců letošního roku duchovní obnovy (v internetové verzi chybí, ale je zveřejněn zde v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace).
V aktuálním čísle naleznete i pozvánky na akce, z nichž stojí za upozornění Setkání dominikánské rodiny, Stálé studium a Setkání formátorů.
Krom toho se ohlédneme za úspěšnou výstavou k 800. výročí řádu a nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, přehled novinek v knihkupectví Oliva a pozvánka na koncert v Dominikánské 8.

Studijní texty pro ČODLF 2016 - 1. část

Jak už jsme psali v posledním srpnovém OPusculu, zabývala se kapitula LS otázkou trvalé formace a vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Ke stažení jsou k dispozici zpracovaná témata. O více v článku k ČODLF zařazeném v sekci Dokumenty.

U Mosta slúžiti - Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Ve dnech 29. – 30. září 2016 se v Barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) bude konat Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů s názvem U Mosta slúžiti. Pořadateli jsou Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha. Záštitu přijal ministr kultury Daniel Herman, arcibiskup pražský Dominik kard. Duka OP a rektor UK Tomáš Zima. Je to jeden z významných bodů oslav jubilea řádu v naší zemi.

Účast je bezplatná, ale z organizačních důvodů je nutné se na konferenci přihlásit. Odkaz na elektronický formulář a další informace naleznete na http://umostasluziti.op.cz/.

Nový web věnovaný fr. Patriku Kuželovi OP

Na svátek sv. otce Dominika byl spuštěn nový web věnovaný mučedníkovi našeho řádu fr. Patriku Kuželovi OP - http://www.patrikkuzela.cz/.
O fr. Patrikovi jsme zde na stránkách psali již v článku Patrik Kužela OP a další zmínky o něm a o úctě, která je mu prokazována, naleznete v OPusculu (2012/11, 2013/1 a 2015/12).
Web věnovaný přímo fr. Patrikovi je dárkem rodiny Kuželovy a Patrikových příznivců a obdivovatelů (nejen) celé dominikánské rodině.
Kromě podrobného životopisu zde naleznete jeho básně, dopisy, včetně těch z vězení a koncentračního tábora, a svěděctví o jeho životě. Stánky jsou dále doplněny o galerii a část věnovanou úctě tohoto muže svatého života.

Stránky