Setkání formátorů LSsD

27. až 29. dubna 2018 v Poličanech
Klášter Naší Paní nad Vltavou sester trapistek v Poličanech, které patří k obci Křečovice nedaleko Neveklova, okr. Benešov
Hlavním tématem setkání bude společný život jako jeden z pilířů naší formace, která zahrnuje i všechny ostatní:
• Jak máme společný život realizovat v laickém povolání?
• Jak se společně modlit společně studovat a apoštolovat?
• Jak být plnoprávnou součástí dominikánské rodiny?
hlavní host: fr. Rui Carlos Antunes e Almeida LOPES OP, generální promotor pro laikát.
Informace k přihláškám v článku.

Zpráva o 10. EADLF ve Fatimě !!! ROZŠÍŘENO O FOTOGRAFIE

Desáté setkání EADLF(Evropském setkání zástupců laických dominikánských sdružení) se uskutečnilo v portugalské Fatimě od 4. do 8. října 2017.
Za naši českou provincii byli na setkání vysláni Jiří Reginald Machačík, Dita Zdislava Králová a provinčního promotora zastupoval fr. Jan Rajlich OP.
Setkání probíhalo ve Fatimě, v hotelu sester dominikánek. Hotel je přímo spojen s klášterem sester Kongregace sv. Kateřiny Sienské a sestry dominikánky jej také vedou a řídí.
Podrobnosti z jednotluvých dní setkání naleznete uvnitř v článku.

Dny víry v Sušici

Sušici čeká městská misie s názvem Dny víry. Proběhne ve dnech 23. až 30. července. Misii připravuje Římskokatolická farnost Sušice spolu s dominikány. Cilem je lidem představit skutečné křesťanství, které není uzavřeno v kostelích, ale naopak otevřené každému člověku. Chceme se setkat s obyvateli Sušice a novým způsobem jim přiblížit základní hodnoty křesťanství a evangelia.
Během týdne se uskuteční celá řada kulturních, vzdělávacích i duchovních akcí pro všechny věkové kategorie. Programu se mimo jiné zúčastní režisér Jiří Strach, který představí svůj film Anděl Páně 2, rocker Láďa Křížek nebo rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. Nebude chybět ani informační stan na náměstí nebo pouliční vystoupení mladých křesťanů.
Celý program je již nyní k dispozici na stránkách sušické farnosti http://www.farnostsusice.cz/dny-viry-v-susici, kde je možné si jej i stáhnou ve formátu PDF.
Podrobnější informace pro zájemce o spolupráci můžet ezískat přes Martina Rosenbauma (mail: martin.rosenbaum(#)op.cz).

OPusculum - červen 2017

Co nám předprázdninové OPusculum přináší? Hned v úvodu naleznete článek o probíhajících oslavách čtyřsetleté přítomnosti dominikánů v Ustní n. Labem. Vrchol, den D(ominikánský), pak nastane 28.6.
Kromě této pozvánky jsou zde i informace o připravovaném Létu s Dominikány (Celostátní setkání mládeže v Olomouci, OPravdický klášter a Oáza živé církve).
A abych těch pozvánek nebylo málo, tak jste srdečně zváni i na kněžské svěcení bratří Metoděje a Klimenta (8.7. v Praze) a jejich primiční mše svaté.
Do svých diářů pak můžete zahrnout i podzimní setkání dominikánské rodiny, které se letos uskuteční v Olomouci a již nyní se můžete seznámit s tím, na co se těšit.
Kromě informací, co bude, zde najdete i články o setkáních již uskutečněných - stálé studium zaobírající se otázkou islámu, setkání dorostu dominikánské kongregace sester, či informace o životě v MS.
V úvodu knihy Proč být křesťanem z nakladateltsví Krystal, jehož zkrácenou ukázku přinášíme, se Timothy Radclife zamýšlí nad odpovědí na otázku, jež dala knize název.
Úvaha s názvem Stržená ohrada se zaobírá tématem utrpení a jeho místem v životě křesťana.
OPusculum přináší i poslední červnové téma Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace a přehled témat pro následující rok na téma Společenství.

OPusculum - duben 2017

Místo úvodního slova najdete v novém čísle slova modlitby, modlitby fr. Dominika kardinála Duky OP, kterou přednesl letos v lednu při zahájení kongresu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Je třeba ještě neco dodávat?
Jinak je nové číslo opět plné informací, a nejen o tom co se stalo, jako třeba o nalezení fragmentu z prvního kostela dominikánů v Praze postaveného již ve 13. století, či mezinárodním kongresu završujícího rok Jubilea, ale tentokrát hlavně o tom co bude, ať už je to pozvánka na jarní setkání stáleho studia, na setkání formátorů Laických sdružení či oslavy 400. let dominikánské přítomnopsti v Ústí nad Labem nebo výstupy z rady provinčního moderátora. K jistému zamyšlení nás mohou vést i otázky, které si klade film Psi Páně, "reportáž" z boje o nenarozený život, či osobní vzpomínka na o. Bartoloměje Kulhavého OP.
Jako přílohu pak najdete i materiály pro ČODLF na duben a květen. Kompletní jsou k dispozici zde na našich webových stránkách.

Stránky