Studijní texty pro ČODLF 2016 - 1. část

Jak už jsme psali v posledním srpnovém OPusculu, zabývala se kapitula LS otázkou trvalé formace a vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Ke stažení jsou k dispozici zpracovaná témata. O více v článku k ČODLF zařazeném v sekci Dokumenty.

U Mosta slúžiti - Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Ve dnech 29. – 30. září 2016 se v Barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) bude konat Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů s názvem U Mosta slúžiti. Pořadateli jsou Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha. Záštitu přijal ministr kultury Daniel Herman, arcibiskup pražský Dominik kard. Duka OP a rektor UK Tomáš Zima. Je to jeden z významných bodů oslav jubilea řádu v naší zemi.

Účast je bezplatná, ale z organizačních důvodů je nutné se na konferenci přihlásit. Odkaz na elektronický formulář a další informace naleznete na http://umostasluziti.op.cz/.

Nový web věnovaný fr. Patriku Kuželovi OP

Na svátek sv. otce Dominika byl spuštěn nový web věnovaný mučedníkovi našeho řádu fr. Patriku Kuželovi OP - http://www.patrikkuzela.cz/.
O fr. Patrikovi jsme zde na stránkách psali již v článku Patrik Kužela OP a další zmínky o něm a o úctě, která je mu prokazována, naleznete v OPusculu (2012/11, 2013/1 a 2015/12).
Web věnovaný přímo fr. Patrikovi je dárkem rodiny Kuželovy a Patrikových příznivců a obdivovatelů (nejen) celé dominikánské rodině.
Kromě podrobného životopisu zde naleznete jeho básně, dopisy, včetně těch z vězení a koncentračního tábora, a svěděctví o jeho životě. Stánky jsou dále doplněny o galerii a část věnovanou úctě tohoto muže svatého života.

Řetěz kazatelů naděje

V roce, kdy řád slaví 800. Jubileum, a na cestě k dalšímu shromáždění evropských laiků, které se bude konat od 4. do 8. října 2017 v portugalské Fatimě, vytváří postupně dominikánští laici v Evropě jakýsi „řetěz kazatelů naděje“.
Uvažujíce o poslání laických dominikánů, dostáváme se k otázce, co znamená být kazatelem naděje v našem světě, v němž žijeme s tolika závažnými problémy různého druhu na různých úrovních. Co je „řetěz kazatelů naděje“ a jak se do něj zapojila naše provincie naleznete v článku.

OPusculum - srpen 2016

Přelom letošního července a srpna je pro nás dominikány dobou generální kapituly v Bologni – slavenou v roce 800. výročí založení řádu. Proto se jí věnujeme hned na úvod tohoto čísla.
Kromě ní, zde ale naleznete i článek o mezinárodní pouti po stopách sv. Dominika, která ji předcházela, informace ze života dominikánských mnišek a sester, zprávy z laikátu včetně zajímavé iniciativy nazvané Řetěz kazatelů naděje a pozvánky na akce plánované na poslední třetinu letošního roku
Nechybí ani nabídka Nakladatelství Krystal OP spolu s informacemi o novém čísle revue Salve a přehled novinek v knihkupectví Oliva.

Generální kapitula

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolal listinou ze dne 15. listopadu 2015 Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. července do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika. Požehnání papeže Františka nazetnete v článku Apoštolské požehnání papeže Františka kapitulářům na našich stránkách.
Dění na kapitule den po dni vám přináší stránky kurie věnované kapitule, další informace a fotografie naleznete též na facebookové stránce řádu a česky píše o generální kapitule o. provinciála Benedikt Mohelník OP na stránkách provincie.

Modlitby za generální kapitulu

Milí bratři, milé sestry,
milí členové dominikánské rodiny!

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika.
Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie:
– konventní mše svaté – mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, Při duchovním nebo pastoračním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu svatém, O svatém otci Dominikovi); přímluvy;
– modlitba oficia: přímluvy v ranních a večerních chválách (Libellus præcum, s. 74–79);
– zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz Liturgia horarum, Proprium OP, s. 757–764).
Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických přímluv od začátku června 2016 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku července 2016 a v době konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách.

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

P. Angel Lubojacký OP a obnova českého dominikánského laikátu

Diplomová práce Jakuba Dvořáka z PedF UK s názvem Veřejné působení členů dominikánského konventu u sv. Jiljí na příkladech Angela lubojackého a Aleše Pařízka přibližuje zajímavým a čtivým způsobem život P. Angela Lubojackého, který se výrazným způsobem zapsal do novodobých dějin dominikánského laikátu u nás. Anotaci práce a odkazy naleznete v článku.

OPusculum - duben 2016

Velkým tématem tohoto čísla je dominikánský laikát a jeho historicky první kapitula. V čísle naleznete základní informace, představí se vám nový provinční moderátor a seznámíte se jak se závěry kapituly, tak s pohledem jednotlivých účastníků. Dominikánskému laikátu se bude věnovat i olomoucké setkání stálého studia. Uvnitř najdete jeho úplný program, stejně jako program letošního formačního setkání v Kašperských horách.
Dalším stěžejním tématem je vizitace magistra řádu. K jeho podnětným myšlenkám se však vrátíme v některém příštím čísle, abychom měli prostor na informace o Jubileu a o akcích s ním souvisejících, na článek našich sester Zdislávek o pouti do Říma, pozvánku na svěcení fr. Hyacinta a na výstavu obrazů sr. Česlavy. Rovněž přinášíme úplný přehled letošní poutní sezóny v Jablonném.
Nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva, Dominikánské 8 a informace o novém čísle časopisu Salve.

Stránky