Kapitula LSSD se znovu odkládá

Kapitula LSSD, která se měla konta v termínu 21.- 23. 2021 se kvůli epidemické situaci a platným opatřením odkládá. Na jednání rady laických sdružení byl nový termín pro konání kapituly domluven na 24.-28.9.2021. Je symbolické, že kapitula bude končit slavností sv. Vaclava, patrona naší provincie. Prosme jej o přímluvu, aby situace slavení kapituly umožnila a aby pro nás byla povzbuzením.

2. provinční kapitula LSSD - odložena

Z důvodů epidemie a souvisejících vládních opatřeních bylo slavení 2. provinční kapituly Laických sdružení sv. Dominika, která se se měla sejít na Svatém Hostýně ve dnech 7. - 10. května 2020 odloženo na leden 2021 . Termín je aktuálně konzultován s představenými MS.
V článku naleznete obecné informace ke kapitule tak, jak vyplynuly z příprav.

Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020

Provinční moderátor svolal 2. provinční kapitulu laického sdružení sv.Dominika. Ta se bude slavit 7.- 10.5. 2020 na Svatém Hostýně (768 72 Chvalčov okres Kroměříž).
Podle směrnic lackých sdružení jsou účastníky kapituly (kapituláři) především představení místních sdružení. Oni volí provinčního moderátora, jeho radu a určují směřování provincie v dalších 4 letech. Ale přes ně nebo přímo radě či provinčnímu moderátorovi jsou povoláni sdělit své představy a připomínky všichni dominikánští laici, nebo se mohou sami přímo zapojit dopráce přípravných skupin.

Poslední rok obnovy dominikánské formace

V letošním roce vstrupujeme do posledního roku obnovy dominikánské formace vyhlášeném na poslední (první :-)) kapitule. Čtvrtý, poslední rok čtyřleté obnovy je věnován apoštolátu. V životě dominikána, i laika, hraje apoštolát centrální úlohu, řád byl založen “především pro spásu duší”. Proto se k apoštolátu vztahuje celý náš život, a toto téma právem celé čtyřletí zakončuje. Apoštolát nemůžeme oddělovat od předchozích témat, naopak z nich vyrůstá.

Támata Čtyřletí pro letní měsíce

Třetí rok „Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace“ (ČODLF) vyhlášeným kapitulou laiků k prohlubování trvalé formace se věnuje Studiu pomalu končí. Jako základ pro naše texty jsme si vzali knihu fr. A.D. Sertillanges OP „Intelektuální život“. Přehled témat naleznete v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace. V části věnované letošnímu tématu Studium přibyla poslední 2 témata.

Formační setkání Brno-Veveří 17.–19. 5. 2019

Letošní formační setkání (připomínám, že pro novicmistry povinné) se koná 17.–19. 5. 2019 (od pátku večer do nedělního oběda) v Brně, v Církevním domově mládeže Petrinum, adresa Veveří 462/15, Brno (cesta je popsaná na www.Petrinum.cz). Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, sociální zařízení a kuchyňka na patře. Parkování ve dvoře. Předpokládaná cena pobytu i se stravováním je 1.000 Kč.
Přihlášky posílejte bratru Reginaldovi (machacik@volny.cz). Zálohu 500 Kč zasílejte jako obvykle na účet LSSD č. 268 154 211 / 0300 pod variabilním symbolem 1905. Do vzkazu pro příjemce napište jméno a místní sdružení. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Doplatek na místě hotově.
Hlavním tématem je téma letošního roku Čtyřleté obnovy dominikánské formace: studium. Protože se předpokládá spíše forma diskusí než přednášek, bylo by dobré se na setkání připravit prostudováním
podkladů ČODLF. Vyvrcholením by měla být diskuse o stálé formaci laiků. Doufám, že se sejdeme alespoň ve stejném počtu jako minule v Poličanech.

Váš František – moderátor

Stránky