OPusculum 2015

Po delší přestávce dané změnami v redakci a formě časopisu si můžete otevřít opět nové OPusculum. Časopis bude od letoška vycházet jako dvouměsíčník s barevnou obálkou nejen jako informační a formační časopis dovnitř dominikánské rodiny, ale měl by ji reprezentovat i navenek a přinášet informace o dění v dominikánské rodině širšímu okolí.
Časopis je k dispozici na webových stránkách http://OPusculum.op.cz nebo je možné si jej objednat v redakci.

Setkání dominikánské rodiny 2015

Letos na podzim se uskuteční již XV. Setkání české dominikánské rodiny. Oproti původnímu plánu se mění termín setkání na sobotu 10. října 2015 (o týden dříve). Setkání se opět uskuteční v Praze v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí. tématem letošního setkání je téma letošního roku přípravy na jubileum řádu:
"Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (Jan 8,31-32);
"To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" (Gal 5,1)
Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.

Setkání formátorů LSSD 2015

Setkání formátorů se bude letos konat na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 24. až 26. dubna 2015. Tématem setkání, které letos připravuje olomoucké místní sdružení, je apoštolát.
Přijímáme přihlášky pouze na celý pobyt (pátek večer až neděle odpoledne). Uzávěrka přihlášek bude 31. března 2015.

Ohlédnutí za Setkáním dominikánské rodiny 2014

Letošní XIV. Setkání dominikánské rodiny bylo věnováno dominikánským laikům, stejně jako celý letošní rok přípravy na řádové jubileum v roce 2016. Představili se na něm v širokém spektru aktivit, jimiž přispívají k naplnění apoštolského poslání řádu nejen u nás, ale i ve světě. Podrobnější popis průběhu setkání sestavený z postřehů jednotlivých účastníků naleznete v článku.

NOSITELÉ POCHODNÍ - Evropské setkání dominikánských laiků 2014

Od čtvrka 22. do neděle 25. května 2014 se v Boloni konalo setkání zástupců dominikánského laikátu evropských provincií a vikariátů. Navazovalo na setkání v Calerueze před třemi lety a byla zde formálně zakončena i pouť obrazu sv. Dominika. Více informací od přímé zástupkyně naší provincie naleznete v článku.

Převzato z časopisu OPusculum 2014/7-8 (http://opusculum.op.cz)

Víkend s Patrikem Kuželou

Páté pražské laické sdružení sv. Dominika zve všechny své členy i další zájemce na setkání ve Vlčnově, rodišti Bojkovicích, působišti sester dominikánek. Prohlédneme si rodný domek bratra Patrika Kužely, pomodlíme se u jeho hrobu, setkáme se s paní Marií Louckou, pamětnicí několika dominikánských velikánů minulého století (otců Zemka, Dacíka, Braita), prohlédneme si rovněž dominikánský klášterní kostel v Uherském Brodě a na závěr se zúčastníme tradičního koštu vlčnovské speciality – vdolečků.
Ubytováni budeme v domově mládeže při škole v Bojkovicích, kterou vedou kongregační sestry, ve 2 až 4 lůžkových pokojích (2 jednolůžkové pokoje rovněž k dispozici). Podle počtu přihlášených účastníků pojedeme buď auty nebo vlakem.

XIV. SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY

Milé sestry a milí bratři všech větví dominikánské rodiny,

11. října 2014 se v našem pražském klášteře uskuteční XIV. setkání dominikánské rodiny. Srdečně vás všechny zvu strávit společně tento den. Po mši svaté, kterou bude již tradičně celebrovat fr. Dominik kard. Duka OP, vás rád seznámím s nejdůležitějšími usneseními provinční kapituly, abychom se potom mohli věnovat hlavnímu tématu tohoto roku v rámci přípravy na jubileum řádu, kterým je Dominikánští laici a kázání. Téma je aktuální pro všechny členy dominikánské rodiny a mělo by nalézt konkrétní projevy v projektech provincie (Dny víry 2015, Centrum sv. Zdislavy, misie apod.).
Těším se, že se u sv. Jiljí v hojném počtu uvidíme!

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

Podrobné informace v článku.

Stránky