Podrobnosti k opravě baziliky v Jablonném

Dne 12. září 2021 v 10:00 oznámil zvonek u sakristie poslední mši svatou v bazilice minor sv. Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Během následujících 14 dnů byly rozebrány a odevzdány k restaurování lavice, chórové lavice, kříž, vybavení sakristie, obrazy Klanění Tří králů a pastýřů a další drobný mobiliář. To vše tak, aby bylo staveniště připraveno pro předání zhotoviteli.

AKTA II. KAPITULY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

Ve dnech ve dnech 24.–28. 9 . 2021 jsme v konventu sv. Jiljí v Praze slavili II. kapitulu laických sdružení sv. Dominika české provincie. Kromě volby vedení provincie a úprav Směrnic jsme se především věnovali zhodnocení uplynulého období a plánům na další čtyřletí, především v oblasti trvalé formace. Akta kapituly naleznete v příloze s výjimkou změn Směrnic, které musí nejprve posoudit o. provinciál a následně je zaslat na vyjádření kurii.

Cyklus přednášek o duchovním životě v pražském klášteře podle sv. Tomáše Akvinského

V malé hovorně pražského dominikánského kláštera v Husově ul. se budou jednou za 14 dní vždy ve středu v 19:30 hod. konat přednášky o duchovním životě dle traktátu O věčné blaženosti sv. Tomáše Akvinského. Přednášejícím bude fr. Irenej Šiklar OP. Vstup nejlépe po mši sv. ambitem kláštera. Nejbližší termíny přednášek: 20. 10., 3. a 17. 11., 1. a 15. 12. Těšíme se na vás!

Stránky