OPusculum - srpen 2015

Prázdninové číslo je plné velkých akcí. A to jak těch proběhlých, tak těch očekávaných. Všechny se tak nějak prolínají, navazují na sebe nejen v čase, ale též poselstvím, obsahem.
Oslavy Jubilea v Toulouse a příprava na zahájení celořádových oslav v naší provinci na Setkání dominikánské rodiny, výzva evropské rady laiků k formaci a naše tradice formačních setkání. Výzva k misii a ohlédnutí za Dny víry. Diecézní eucharistický kongres z pohledu sestry zdislávky a adorace Nejsvětější v klášteře mnišek vysílaná TV Noe.
Evropské setkání sester.
Sliby bratří.
A k tomu všemu obvyklá nabídka nakladatelství Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva a malá upoutávka na Amiculum, občasník bratří studentů.

OPusculum - červen 2015

V letošním roce je to přesně 20 let, kdy jsme se po více jak 750 letech dočkali svatoření naší paní svatého života Zdislavy z Lemberka. Bylo to samozřejmé dovršení procesu započatého jejím blahořečením v roce 1907. Při této příležitosti zaslal otec provinciál všem bratřím a sestrám list, ve kterém se věnuje situaci rodiny, která je stále více zpochybňována a napadána. Přesto však není mrtvá a je stále dost těch, kdo se o její ochranu zasazují. Vzorem, příkladem a pomocnicí nám v tom může být právě svatá Zdislava.
Kromě zmíněného listu naleznete v čísle i ohlédnutí za fundovanou přednáškou stáleho studia a za formačním setkáním, které bylo i tentokrát opravdu bohaté a je jen škoda, že opomíjené. Dále pak informace ze života kongregace a zprávy z místních sdružení. Poměrně velký prostor je věnován i nové světici Marii Alfonsině Danil Ghattas a neopoměli jsme zmínit jmenování bývalého magistra Řádu fr. Timothy Radcliffa OP do papežské rady Justitia et Pax. Na konci čísla naleznete obvyklou pozvánku a nabídku nakladatelství Krystal OP a knihkupectví Oliva.

Vyhlášení novény ke cti sv. Zdislavy z Lemberka

Milí bratři, milé mnišky, milí členové dominikánské rodiny!
Na 21. května 2015 připadá dvacáté výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka, kterou do seznamu svatých zařadil v Olomouci papež sv. Jan Pavel II. Při této příležitosti vyhlašuji novénu ke cti spolupatronky naší provincie. Během této novény budeme společně prosit svatou Zdislavu o přímluvu za nová povolání do všech větví dominikánské rodiny v naší zemi.
Od výročního dne kanonizace až do jejího svátku 30. května ať komunity každý den zařadí po zpěvu antifony Salve Regina zpěv antifony ke svaté paní Zdislavě Manum suam (viz Libellum Precum OP 2013, s. 62) s průvodem k obrazu či k ostatkům světice. Podobně ať učiní ti, kteří se modlí soukromně. Doporučuji zařadit v průběhu novény alespoň jednou také společnou modlitbu litanií ke svaté Zdislavě.

Svěřujme budoucnost naší provincie s důvěrou svaté paní Zdislavě z Lemberka!

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

OPusculum 2015

Po delší přestávce dané změnami v redakci a formě časopisu si můžete otevřít opět nové OPusculum. Časopis bude od letoška vycházet jako dvouměsíčník s barevnou obálkou nejen jako informační a formační časopis dovnitř dominikánské rodiny, ale měl by ji reprezentovat i navenek a přinášet informace o dění v dominikánské rodině širšímu okolí.
Časopis je k dispozici na webových stránkách http://OPusculum.op.cz nebo je možné si jej objednat v redakci.

Setkání dominikánské rodiny 2015

Letos na podzim se uskuteční již XV. Setkání české dominikánské rodiny. Oproti původnímu plánu se mění termín setkání na sobotu 10. října 2015 (o týden dříve). Setkání se opět uskuteční v Praze v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí. tématem letošního setkání je téma letošního roku přípravy na jubileum řádu:
"Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (Jan 8,31-32);
"To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" (Gal 5,1)
Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.

Setkání formátorů LSSD 2015

Setkání formátorů se bude letos konat na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 24. až 26. dubna 2015. Tématem setkání, které letos připravuje olomoucké místní sdružení, je apoštolát.
Přijímáme přihlášky pouze na celý pobyt (pátek večer až neděle odpoledne). Uzávěrka přihlášek bude 31. března 2015.

Ohlédnutí za Setkáním dominikánské rodiny 2014

Letošní XIV. Setkání dominikánské rodiny bylo věnováno dominikánským laikům, stejně jako celý letošní rok přípravy na řádové jubileum v roce 2016. Představili se na něm v širokém spektru aktivit, jimiž přispívají k naplnění apoštolského poslání řádu nejen u nás, ale i ve světě. Podrobnější popis průběhu setkání sestavený z postřehů jednotlivých účastníků naleznete v článku.

NOSITELÉ POCHODNÍ - Evropské setkání dominikánských laiků 2014

Od čtvrka 22. do neděle 25. května 2014 se v Boloni konalo setkání zástupců dominikánského laikátu evropských provincií a vikariátů. Navazovalo na setkání v Calerueze před třemi lety a byla zde formálně zakončena i pouť obrazu sv. Dominika. Více informací od přímé zástupkyně naší provincie naleznete v článku.

Převzato z časopisu OPusculum 2014/7-8 (http://opusculum.op.cz)

Stránky