Nový provinciál české provincie

Provinciálem České dominikánské provincie byl na další čtyřleté období znovu zvolen fr. Lukáš Fošum OP. Magistr řádu volbu potvrdil a fr. Lukáš se oficia ujal.

(Staro)novému provinciálovi k jeho obtížnému úkolu blahopřejeme a vyprošujeme mu hodně sil, zdatných spolupracovníků ze všech větví naší rodiny, a především hojnost Božího požehnání!

(Fotografie ze mše sv. u příležitosti zahájení kapituly v neděli Božího slova, hlavním celebrantem byl fr. Jakub Sadílek OFM.)

Rodinná dovolená u sv. Zdislavy v Jablonném letos v srpnu

Milí bratři a sestry,

kapitula nám uložila, abychom více propojili rodiny s dětmi. Konkrétní návrh byl uspořádat rodinnou dovolenou u svaté Zdislavy v Jablonném. Slovo rodina zde znamená jednak mámu, tátu a děti, jednak dominikánské společenství.

Předběžně jsme tedy zamluvili termín 22.–28. 8. 2022.

Ubytovací kapacita je 5 rodin, ale je možné se v tomto týdnu vystřídat, přijet jen na pár dní a pak zas přenechat místo dalším, záleží jen na domluvě.

Vzpomínka na fr. Jindřicha Gajzlera OP

V loňském roce jsme vzpomenuli dvacátého výročí úmrtí vzácného člověka, kněze, dominikána, dlouholetého strážce hrobu sv. Zdislavy a obnovitele jejího chrámu v nelehkých časech komunistické totality, fr. Jindřicha Gajzlera OP. U příležitosti tohoto výroční vyšel v diecézním časopise o fr. Jindřichovi pěkný článek (viz. str.

Nové číslo časopisu OPusculum na téma naděje

Vyšlo prosincové číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 6/2021, které se věnuje tématu Naděje.

Autorem úvodníku je tentokrát sám magistr řádu fr. Gerard Timoner OP, který exkluzivně pro čtenáře OPuscula popisuje, co pro něj osobně znamená naděje. V čísle najdete také záznam jeho kázání na letošní růžencové pouti v Uherském Brodě. Po obvyklých zprávách ze života a apoštolátu dominikánské rodiny pak následují další texty o naději, o tom, jaké místo má tato ctnost v dominikánské spiritualitě, o vztahu naděje a bázně či o hříších proti naději.

Zasedání Provinční rady laiků dne 27. listopadu 2021

Provinční rada se sešla v domě našich kongregačních sester v Brně ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, fr. Hyacint Ullman a online se postupně připojili Dita Zdislava Králová, Viktor Petr Houdek a Martin Rosenbaum.

Šlo o první schůzku nové provinční rady po 2. provinční kapitule v září 2021.

Program jednání rady byl následující:

1) Projednání a schválení výše kontribucí na rok 2022

Stránky