Řetěz kazatelů naděje

V roce, kdy řád slaví 800. Jubileum, a na cestě k dalšímu shromáždění evropských laiků, které se bude konat od 4. do 8. října 2017 v portugalské Fatimě, vytváří postupně dominikánští laici v Evropě jakýsi „řetěz kazatelů naděje“.
Uvažujíce o poslání laických dominikánů, dostáváme se k otázce, co znamená být kazatelem naděje v našem světě, v němž žijeme s tolika závažnými problémy různého druhu na různých úrovních. Co je „řetěz kazatelů naděje“ a jak se do něj zapojila naše provincie naleznete v článku.

OPusculum - srpen 2016

Přelom letošního července a srpna je pro nás dominikány dobou generální kapituly v Bologni – slavenou v roce 800. výročí založení řádu. Proto se jí věnujeme hned na úvod tohoto čísla.
Kromě ní, zde ale naleznete i článek o mezinárodní pouti po stopách sv. Dominika, která ji předcházela, informace ze života dominikánských mnišek a sester, zprávy z laikátu včetně zajímavé iniciativy nazvané Řetěz kazatelů naděje a pozvánky na akce plánované na poslední třetinu letošního roku
Nechybí ani nabídka Nakladatelství Krystal OP spolu s informacemi o novém čísle revue Salve a přehled novinek v knihkupectví Oliva.

Generální kapitula

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolal listinou ze dne 15. listopadu 2015 Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. července do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika. Požehnání papeže Františka nazetnete v článku Apoštolské požehnání papeže Františka kapitulářům na našich stránkách.
Dění na kapitule den po dni vám přináší stránky kurie věnované kapitule, další informace a fotografie naleznete též na facebookové stránce řádu a česky píše o generální kapitule o. provinciála Benedikt Mohelník OP na stránkách provincie.

Modlitby za generální kapitulu

Milí bratři, milé sestry,
milí členové dominikánské rodiny!

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika.
Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie:
– konventní mše svaté – mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, Při duchovním nebo pastoračním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu svatém, O svatém otci Dominikovi); přímluvy;
– modlitba oficia: přímluvy v ranních a večerních chválách (Libellus præcum, s. 74–79);
– zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz Liturgia horarum, Proprium OP, s. 757–764).
Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických přímluv od začátku června 2016 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku července 2016 a v době konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách.

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

P. Angel Lubojacký OP a obnova českého dominikánského laikátu

Diplomová práce Jakuba Dvořáka z PedF UK s názvem Veřejné působení členů dominikánského konventu u sv. Jiljí na příkladech Angela lubojackého a Aleše Pařízka přibližuje zajímavým a čtivým způsobem život P. Angela Lubojackého, který se výrazným způsobem zapsal do novodobých dějin dominikánského laikátu u nás. Anotaci práce a odkazy naleznete v článku.

OPusculum - duben 2016

Velkým tématem tohoto čísla je dominikánský laikát a jeho historicky první kapitula. V čísle naleznete základní informace, představí se vám nový provinční moderátor a seznámíte se jak se závěry kapituly, tak s pohledem jednotlivých účastníků. Dominikánskému laikátu se bude věnovat i olomoucké setkání stálého studia. Uvnitř najdete jeho úplný program, stejně jako program letošního formačního setkání v Kašperských horách.
Dalším stěžejním tématem je vizitace magistra řádu. K jeho podnětným myšlenkám se však vrátíme v některém příštím čísle, abychom měli prostor na informace o Jubileu a o akcích s ním souvisejících, na článek našich sester Zdislávek o pouti do Říma, pozvánku na svěcení fr. Hyacinta a na výstavu obrazů sr. Česlavy. Rovněž přinášíme úplný přehled letošní poutní sezóny v Jablonném.
Nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva, Dominikánské 8 a informace o novém čísle časopisu Salve.

Formační setkání LS 2016

Čtyři pilíře apoštolátu
aneb jak se z toho nezbláznit
Letošní setkání formátorů 29. 4. – 1. 5. 2016 je trochu netradičně umístěno do Kašperských hor (http://domusmaria.cz). Pro mnohé je to sice hodně „z ruky“ a umístění na rozhraní dvou krajů s sebou nese i problémy týkající se hromadné dopravy, ale umístění v malebném prostředí Šumavy tyto nevýhody, doufejme, vyvažuje. Kromě toho dá prostředí a přístup k organizaci (všechno si zajišťujeme tentokrát sami) vyniknout rozměru společného života díky sdílení skutečného všeho při modlitbě i při společné práci a výletech :-).
Více informací uvnitř v článku.

Stálé studium - Rozvoj chápání dominikánského laikátu

Plánované setkání stálého studia - jarní termín (sobota před 3. nedělí velikonoční) - letos připadne dne 9. dubna 2016 a proběhne v Olomouci. Tématem letošního roku je Jubileum řádu. Po přednášce fr. Benoît-Dominique de La Soujéole OP na podzim v Praze o řeholním zasvěcení bude mít druhá přednáška fr. Hyacinta Ullmana OP letos na jaře jako svou nosnou myšlenk Rozvoj chápání dominikánského laikátu. A to je pro nás laiky opravdu velice zajímavé téma, nemyslíte?
Nahlášení účasti (kvůli stravě) je třeba stihnout do úterý 5. 4. 2016 fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.
Kompletní text pozvánky naleznete zde.

Svolání provinční kapituly LS - 2016

Z podnětu členů Laických sdružení a na základě rozhodnutí provinční rady v roce 2014 došlo, po vzoru některých zahraničních provincií, k úpravě Směrnic laických sdružení a nejvyšším orgánem je shromáždění zástupců všech Místních sdružení, které se nazývá provinční kapitula. Tato kapitula se schází každé 4 roky a volí provinčního moderátora a členy jeho rady s hlasovacím právem. Provinční moderátor se svou radou potom řídí Laická sdružení v období mezi setkáním kapituly. Tato změna se promítla do úpravy Směrnic promulgovaných o svátku Panny Marie Růžencové (7. října 2015) provinciál České dominikánské provincie o. Benediktem Mohelníkem OP.
V letošním roce tak budeme slavit první kapitulu podle nových pravidel a úpravy Směrnic tak dojdou svého naplnění. Kapitula se bude slavit od pátku 11.3.2016 do neděle 13.3.2016 v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1). Kapituláři budou ubytováni v KDS u našich sester v Černé ulici.
Prosíme celou naši dominikánskou rodinu o modlitby za zdárné jednání této první Provinční kapituly LSSD.
Úplné znění svolávací listiny naleznete v článku.

Stránky