OPusculum - duben 2017

Místo úvodního slova najdete v novém čísle slova modlitby, modlitby fr. Dominika kardinála Duky OP, kterou přednesl letos v lednu při zahájení kongresu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Je třeba ještě neco dodávat?
Jinak je nové číslo opět plné informací, a nejen o tom co se stalo, jako třeba o nalezení fragmentu z prvního kostela dominikánů v Praze postaveného již ve 13. století, či mezinárodním kongresu završujícího rok Jubilea, ale tentokrát hlavně o tom co bude, ať už je to pozvánka na jarní setkání stáleho studia, na setkání formátorů Laických sdružení či oslavy 400. let dominikánské přítomnopsti v Ústí nad Labem nebo výstupy z rady provinčního moderátora. K jistému zamyšlení nás mohou vést i otázky, které si klade film Psi Páně, "reportáž" z boje o nenarozený život, či osobní vzpomínka na o. Bartoloměje Kulhavého OP.
Jako přílohu pak najdete i materiály pro ČODLF na duben a květen. Kompletní jsou k dispozici zde na našich webových stránkách.

OPusculum - únor 2017

Do nového roku vstoupilo v novém i OPusculum. Co vše se změnilo a co naopak zůstává jako osvědčené stálice zjistíte, když si nové číslo OPuscula přečtete sami. V článku vám pak nabízíme pouze drobnou ochutnávku.

-jjb

OPusculum - prosinec 2016

V prosincovém čísle naleznete ohlédnutí za ukončeným Svatým rokem milosrdenství i zprávu z poutě v rámci vrcholícího jubilejního roku. Jinak letošní podzim proběhl ve znamení setkávání. Uskutečnilo se již 16. setkání dominikánské rodiny, mnišky nás informují o setkání svých noviciátů, studenti o studijním setkání v La Tourette a bratři o setkání stálého studia. A dominikánské sestry z kongregace zvou na cyklus setkání pro dívky Abram.
V císle nechybí ani pravidelná nabídka knih Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva.

Základní dokumenty LSSD v novém vydání

Ano, konečně se nám to podařilo a vychází nové vydání Základních dokumentů Laických sdružení sv. Dominika. V publikaci naleznete plné znění Směrnic schválených poslední kapitulou a v loňském roce promulgovaných o. provinciálem, Stanovy a Vyhlášení magistra řádu v originálním znění a českém překladu, vzory listin, obřady přijetí kandidátů a slibů v novém překladu podle rituálu vydaném řádovou liturgickou komisí a modlitby doporučené Směrnicemi.

OPusculum - říjen 2016

V podzimním čísle se výběrem z textů, které na webu publikoval o. Benedikt OP, vracíme ke Generální kapitule v Bologni. Zároveň zařazujeme i další důležité události, jako jsou sliby a obláčky bratří a sester Zdislávek. V reportáži s. Guzmany se můžete podívat na proměny brněnského domu sester a zjistit, jak k tomu přispěly řepčínské chlívky.
Poměrně velký prostor je věnován formaci dominikánských laiků a jako bonus je do čísla vložen program na prvních 5 měsíců letošního roku duchovní obnovy (v internetové verzi chybí, ale je zveřejněn zde v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace).
V aktuálním čísle naleznete i pozvánky na akce, z nichž stojí za upozornění Setkání dominikánské rodiny, Stálé studium a Setkání formátorů.
Krom toho se ohlédneme za úspěšnou výstavou k 800. výročí řádu a nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, přehled novinek v knihkupectví Oliva a pozvánka na koncert v Dominikánské 8.

Studijní texty pro ČODLF 2016 - 1. část

Jak už jsme psali v posledním srpnovém OPusculu, zabývala se kapitula LS otázkou trvalé formace a vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Ke stažení jsou k dispozici zpracovaná témata. O více v článku k ČODLF zařazeném v sekci Dokumenty.

Stránky