List magistra řádu: "Dominikánští laici a kázání"

Letošní rok přípravy na jubileum založení řádu v roce 2016 je věnovaný dominikánským laikům a nosným tématem je motto: „Dominikánští laici a kázání“. Při této příležitosti poslal Fr. Bruno Cadoré OP, magistr řádu kazatelů, bratřím a sestrám list, v němž se ve světle tří pohledů – církev jako bratrstvo, počátky svatého kázání řádu a jednota dominikánské rodiny – zamýšlí nad tím, jak je začlenění laiků do dominikánské rodiny rozhodující pro kazatelské poslání řádu.

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD - Svatá Hora u Příbrami 25.–27. dubna 2014

Sv. HoraV krátkém článku uveřejňujeme pohled jednoho z častníků, ba přímo provnčního moderátora, na letošní setkání formátorů, jehož tématem byla „Liturgie – zdroj dominikánského života“. Rodinná atmosféra, jak píše bratr Vincent, byla přítomna po celé setkání. Byl to podle jeho vlastních slov totální pocit rodinné lásky a z ní plynoucího klidu, sounáležitosti, bezpečí a setkal se Vzkříšeným Pánem v sestrách a bratřích.

Stránky