OPusculum - duben 2016

Velkým tématem tohoto čísla je dominikánský laikát a jeho historicky první kapitula. V čísle naleznete základní informace, představí se vám nový provinční moderátor a seznámíte se jak se závěry kapituly, tak s pohledem jednotlivých účastníků. Dominikánskému laikátu se bude věnovat i olomoucké setkání stálého studia. Uvnitř najdete jeho úplný program, stejně jako program letošního formačního setkání v Kašperských horách.
Dalším stěžejním tématem je vizitace magistra řádu. K jeho podnětným myšlenkám se však vrátíme v některém příštím čísle, abychom měli prostor na informace o Jubileu a o akcích s ním souvisejících, na článek našich sester Zdislávek o pouti do Říma, pozvánku na svěcení fr. Hyacinta a na výstavu obrazů sr. Česlavy. Rovněž přinášíme úplný přehled letošní poutní sezóny v Jablonném.
Nechybí ani obvyklá nabídka Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva, Dominikánské 8 a informace o novém čísle časopisu Salve.
Dobnové číslo je ke stažení na adrese http://opusculum.op.cz/2016/OPusculum1604.pdf
Tištěnou verzi časopisu naleznete v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí, nebo je možné si ji nechat zasílat za úhradu poštovného. Individuální objednávky zasílejte na adresu redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie.

Výjezdní tercky

Čas beží a jednotliví bratři a sestry ze sdružení se "rozprchli" do různých koutů od Prahy dost vzdálených nebo k nám odtud přišli. A tak přišel nápad. Výjezdní tercka.

List magistra řádu: "Dominikánští laici a kázání"

Letošní rok přípravy na jubileum založení řádu v roce 2016 je věnovaný dominikánským laikům a nosným tématem je motto: „Dominikánští laici a kázání“. Při této příležitosti poslal Fr. Bruno Cadoré OP, magistr řádu kazatelů, bratřím a sestrám list, v němž se ve světle tří pohledů – církev jako bratrstvo, počátky svatého kázání řádu a jednota dominikánské rodiny – zamýšlí nad tím, jak je začlenění laiků do dominikánské rodiny rozhodující pro kazatelské poslání řádu.

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD - Svatá Hora u Příbrami 25.–27. dubna 2014

Sv. HoraV krátkém článku uveřejňujeme pohled jednoho z častníků, ba přímo provnčního moderátora, na letošní setkání formátorů, jehož tématem byla „Liturgie – zdroj dominikánského života“. Rodinná atmosféra, jak píše bratr Vincent, byla přítomna po celé setkání. Byl to podle jeho vlastních slov totální pocit rodinné lásky a z ní plynoucího klidu, sounáležitosti, bezpečí a setkal se Vzkříšeným Pánem v sestrách a bratřích.

Stránky