ZÁKLADNÍ DOKUMENTY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

Nové základní dokumenty naleznete v sekci Dokumenty http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...
Texty Stanov, upravených z rozhodnutí magistra řádu, a Směrnic odsouhlasené kapitulou, radou a magistrem řádu, zde uvedené jsou platné, ale zatím neprošly jazykovou korekturou ani finální grafickou úpravou a neobsahují přílohy. Na finální úpravě a tištěné podobě se pracuje. Přesto jsme rádi, že vám je můžeme zpřístupnit alepoň takto.

Jan Jáchym Beneš

Zasedání Provinční rady laiků na Sv. Hostýně dne 14. května 2022

Provinční rada se sešla ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek, fr. Hyacint Ullman a Aleš Jordán Kratochvíl jako host.

Na programu byla příprava letošního Setkání dominikánské rodiny, které se bude konat 15. října 2022 v olomouckém klášteře bratří. Téma a program budou upřesněny.

Dále rada projednávala situaci v MS Třeboň.

Příští setkání provinční rady se uskuteční 20. září online.

Mnišky z Uherského Brodu zvou ženy na týden do kláštera

Naše mnišky v Uherském Brodě zvou svobodné ženy ve věku od 20 do 35 let, které by chtěly blíže poznat život dominikánských mnišek a prohloubit svůj vztah s Kristem. Během těchto dní se mohou těšit na společnou modlitbu, práci, duchovní rozhovory, tvořivou činnost, přednášky, chvíle ticha…

Pojďte spolu s námi zaostřit svůj pohled na Boha, a to ve dnech 4.7. - 9. 7. 2022. Dotazy a přihlášky můžete posílat do 30. 6. na adresu: mnisky@op.cz

Více na http://mnisky.op.cz/cs/

Stránky