2. provinční kapitula LSSD

Provinční moderátor a provinční rada zvou všechny představené místních sdružení na slavení 2. provinční kapituly Laických sdružení sv. Dominika, která se sejde na Svatém Hostýně ve dnech 7. - 10. května 2020 .. Povinností každého MS je vyslat na setkání provinční kapituly svého zástupce s aktivním volebním hlasem. Představený může místo sebe vyslat na kapitulu svého zástupce, případně jiného pověřeného člena, kterého vybaví k zastupování svou plnou mocí (srov. Směrnice čl. 48, 49).
V článku naleznete podrobnosti a organizační pokyny.

Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020

Provinční moderátor svolal 2. provinční kapitulu laického sdružení sv.Dominika. Ta se bude slavit 7.- 10.5. 2020 na Svatém Hostýně (768 72 Chvalčov okres Kroměříž).
Podle směrnic lackých sdružení jsou účastníky kapituly (kapituláři) především představení místních sdružení. Oni volí provinčního moderátora, jeho radu a určují směřování provincie v dalších 4 letech. Ale přes ně nebo přímo radě či provinčnímu moderátorovi jsou povoláni sdělit své představy a připomínky všichni dominikánští laici, nebo se mohou sami přímo zapojit dopráce přípravných skupin.

Poslední rok obnovy dominikánské formace

V letošním roce vstrupujeme do posledního roku obnovy dominikánské formace vyhlášeném na poslední (první :-)) kapitule. Čtvrtý, poslední rok čtyřleté obnovy je věnován apoštolátu. V životě dominikána, i laika, hraje apoštolát centrální úlohu, řád byl založen “především pro spásu duší”. Proto se k apoštolátu vztahuje celý náš život, a toto téma právem celé čtyřletí zakončuje. Apoštolát nemůžeme oddělovat od předchozích témat, naopak z nich vyrůstá.

Támata Čtyřletí pro letní měsíce

Třetí rok „Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace“ (ČODLF) vyhlášeným kapitulou laiků k prohlubování trvalé formace se věnuje Studiu pomalu končí. Jako základ pro naše texty jsme si vzali knihu fr. A.D. Sertillanges OP „Intelektuální život“. Přehled témat naleznete v sekci Dokumenty v článku Čtyřletá obnova dominikánské laické formace. V části věnované letošnímu tématu Studium přibyla poslední 2 témata.

Formační setkání Brno-Veveří 17.–19. 5. 2019

Letošní formační setkání (připomínám, že pro novicmistry povinné) se koná 17.–19. 5. 2019 (od pátku večer do nedělního oběda) v Brně, v Církevním domově mládeže Petrinum, adresa Veveří 462/15, Brno (cesta je popsaná na www.Petrinum.cz). Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, sociální zařízení a kuchyňka na patře. Parkování ve dvoře. Předpokládaná cena pobytu i se stravováním je 1.000 Kč.
Přihlášky posílejte bratru Reginaldovi (machacik@volny.cz). Zálohu 500 Kč zasílejte jako obvykle na účet LSSD č. 268 154 211 / 0300 pod variabilním symbolem 1905. Do vzkazu pro příjemce napište jméno a místní sdružení. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Doplatek na místě hotově.
Hlavním tématem je téma letošního roku Čtyřleté obnovy dominikánské formace: studium. Protože se předpokládá spíše forma diskusí než přednášek, bylo by dobré se na setkání připravit prostudováním
podkladů ČODLF. Vyvrcholením by měla být diskuse o stálé formaci laiků. Doufám, že se sejdeme alespoň ve stejném počtu jako minule v Poličanech.

Váš František – moderátor

Setkání formátorů LSsD

27. až 29. dubna 2018 v Poličanech
Klášter Naší Paní nad Vltavou sester trapistek v Poličanech, které patří k obci Křečovice nedaleko Neveklova, okr. Benešov
Hlavním tématem setkání bude společný život jako jeden z pilířů naší formace, která zahrnuje i všechny ostatní:
• Jak máme společný život realizovat v laickém povolání?
• Jak se společně modlit společně studovat a apoštolovat?
• Jak být plnoprávnou součástí dominikánské rodiny?
hlavní host: fr. Rui Carlos Antunes e Almeida LOPES OP, generální promotor pro laikát.
Informace k přihláškám v článku.

Stránky