Zprávy z místních sdružení 2014/06

MS OLOMOUC (představený Reginald Jiří Machačík)
V květnu jsme strávili několik dní v exercičním centru v Českém Těšíně, kde k nám promlouval otec Augustin Prokop OP. K našemu sdružení se tentokrát přidal Jirka Faltys, představený MS Hradec Králové.
Podle encykliky Fides et ratio je opravdovým člověkem ten, kdo zná sám sebe. Proto se máme poznávat Božíma očima, tedy skrze Boží slovo v Písmu. Otec Augustin k tomu poznávání zvolil podobenství o marnotratném synu nebo by se snad spíše mělo říct o milosrdném otci a jeho dvou synech. Do hloubky rozebral postoje mladšího i staršího syna, jejich způsob řešení vnitřních konfliktů a pak charakter, postoje a řešení jejich milujícího otce. Z toho automaticky pokaždé vyplynulo zpytování svědomí, jak je to u mě? Z tichého rozjímání bylo zřetelně vidět, že to každého z nás osobně velmi oslovilo.
Letošní noc kostelů měla velký úspěch. Počasí se vydařilo a rok od roku přichází víc a víc lidí. Velký zájem byl nejen o prohlídku kostela (fundovanou přednášku o historii měl otec Štěpán), ale také o prohlídku kláštera a klášterní zahrady. Většina návštěvníků byla velmi překvapena, že na zahradě mužského kláštera vidí dětské přelízačky a s potěšením vyslechli, že přes týden zahradu využívá blízká mateřská školka. Dvě terciářky připravili hravý program pro dětské návštěvníky, bratři Jakub a Marek vystavili v sakristii ornáty, naši mladí spolu s otcem Damiánem dotvářeli atmosféru krásným sborovým zpěvem. Protože chrámové dveře byly dokořán, nesl se zpěv do okolí a přilákal další návštěvníky i lidi, kteří jen tak šli kolem. Otec Pavel u vchodu neúnavně razítkoval a apoštoloval. Také rozdával sirky a svíčky, ale lidé nevěděli, co s tím. Tak jsem si i já vzala jednu svíčku, zapálila a umístila v růžencové kapli. Během malé chvilky se kolem objevilo dalších devět zapálených svíček. To jasně potvrzuje starou pravdu, že nestačí jen slova, lidé potřebují vidět příklady.
Jitka Hosanna Štěpánková

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Marta Luzarová)
Ve dnech 19.–22. června 2014 budou v kroměřížském klášteře (Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže) probíhat dominikánské exercicie na téma „Svátost pokání“. Hlavním exercitátorem bude otec Antonín Krasucki OP. Zveme členy LSSD, jejich příznivce i další zájemce. Bližší informace na MartaLuzarova(z)seznam.cz.
Marta Luzarová

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský) - http://www.laici3ps.op.cz
Příští setkání se koná v pondělí 16. června. Na programu budou volby rady a představeného sdružení. Program začíná jako obvykle v 18 hod. modlitbou růžence v kostele sv. Jiljí, následuje mše svatá a po ní volby ve velké hovorně.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Pravidelné setkání našeho sdružení (vždy 1. sobotu v měsíci) v červnu vychází na sobotu 7. 6. 2014, začátek 8.30 hod. Další setkání sdružení se uskuteční až po prázdninách, proto důležitým tématem budou tentokrát návrhy na změny ve struktuře budoucích setkání. Věk není hlavním limitem, tím je vždy vůle :–)
Program a místo setkání: 8.30 kaple sv. Zdislavy – ranní chvály a tercie; 9.00 mše svatá – P. Jordán Vinklárek OP s jeho pravidelnou promluvou k sestrám na téma ktuální i věčné, prosby a díky za blízké i vzdálené; cca 9.45–11.00 setkání na velké hovorně kláštera, pravidelné duchovní zamyšlení fr. Šimona OP s náhledem k nadcházejícím „prázdninám“; referát sester o řádových svatých a jejich životě, tentokrát nám sestra Marie Dominika Páralová přiblíží bl. Česlava OP (1180–1242).
Naše sdružení je otevřené a rádi uvítáme každého, který jde stejným směrem, kontaktovat nás můžete na zasmetova(z)seznam.cz.
Monika Veronika Grimmerová

MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
Další setkání pražských terciářů (ale nejen pro ně) v lysolajském klášteře mnišek (http://www.moniales.praha.op.cz. ) se uskuteční v sobotu 14. června 2014.
PROGRAM
(pro zájemce: 7.00 ranní chvály + modlitba se čtením)
8.00 mše sv. (oficiální začátek setkání, přijďte prosím všichni včas)
9.00 občerstvení v hovorně kláštera
10.00 duchovní program na téma Co je společný život
12.00 sexta a růženec v kapli
12.30 oběd
další program podle domluvy
PŘIHLÁŠKY: jachym(z)op.cz
V září potom chystáme výjezdní setkání terciářů ve Vlčnově - více viz Výjezdní tercky ve Zprávách zde na webu.