Zprávy z místních sdružení

MS BRNO (představený Radovan Michael Plšek)
Společná setkání našeho sdružení bývají ve čtvrtek, a tak po několika letech datum připadne na Zelený čtvrtek. Letos se tak stalo. Postní příprava se konala hned v březnu. Otec Tomáš se tentokrát při duchovní obnově zaměřil více na to, jak konat dobro a pomáhat tam, kde je potřeba. Ukázal, jak mnoho možností se v současnosti nabízí.
Při mši svaté na Zelený čtvrtek jsme mohli slavit Památku Večeře Páně a ustanovení Nejsvětější svátosti jako jedna rodina. Otec Tomáš v kázání hovořil o starozákonních a novozákonních Velikonocích a také o společenství nás všech v tajemném Kristově těle. Začátek velikonočního třídení byl požehnaný.
Od neděle 20. dubna byla otevřena další výstava Setkání mezi uměním. Připravila ji a realizovala naše sestra Veronika Planerová. Čím déle se výstavy konají, tím více návštěvníků přichází a jejich obliba roste. Sestra Veronika tak evangelizuje podle darů od Pána, svým uměním, a pomáhá i jiným umělcům tím, že se s nimi podělí o místo. Ať jí svatý Dominik pomáhá a vyprošuje u Pána sílu pro její činnost. 29. dubna se naše sestra Marie Assunta Ševčíková dožívá osmdesáti let. Patří k sestrám aktivním, i když má hodně zdravotních potíží a starostí. Přejeme jí ochranu a Boží požehnání, milosti a také zdraví.
Stanislava Kateřina Bartoňová

MS OLOMOUC (představený Reginald Jiří Machačík)
Naše dubnové setkání se nemohlo konat v klášteře, protože tam právě probíhalo diecézní setkání mládeže, proto nám byl laskavě poskytnut azyl v jídelně hospice na Svatém Kopečku u Olomouce. Jak vtipně podotkla jedna spolusestra: „Mladé pozvali do kláštera, staré poslali do hospice.“ Na programu jsme měli postní rekolekce s otcem Jiřím M. Kvapilem, řeckokatolickým knězem, který nám už léta dělá novicmistra, rádce a exercitátora. Letos si vybral téma „Podobnost Bohu“ a prošel Bibli od Geneze po Zjevení, aby našel asi šedesát veršů, které vyjadřují, jaký je Bůh: spravedlivý, milosrdný, tichý, trpělivý, štědrý, moudrý... Mluvil o tom, že ve východních církvích se svatému říká „prepodobnyj“, více podobný Bohu. Nejpodobnější Bohu je Panna Maria. Kristus je učitelem našeho lidství. V čem mu můžeme být více podobní?
Jitka Hosanna Štěpánková

MS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (představená Marta Luzarová)
Ve dnech 19.–22. června 2014 budou v kroměřížském klášteře (Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže) probíhat dominikánské exercicie na téma „Svátost pokání“. Hlavním exercitátorem bude otec Antonín Krasucki OP. Zveme členy LSSD, jejich příznivce i další zájemce. Bližší informace na MartaLuzarova@seznam.cz.

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
http://www.laici3ps.op.cz . V květnu se sejdeme s ostatními členy dominikánské rodiny na tradiční pouti k svaté Paní Zdislavě v Jablonném v Podještědí.

MS 4. PRAŽSKÉ (představená Miloslava Anna Zásmětová)
Naše sdružení je jedno z nejstarších, některé ze sester jsou ve sdružení již úctyhodných 60 i 69 let. Právě i z důvodu věku některých sester se naše sdružení schází vždy první sobotu v měsíci. V měsíci květnu to letos vychází na sobotu 3. května 2014, začátek 8.30 hod. Program a místo setkání: 8.30 kaple sv. Zdislavy – ranní chvály a tercie; 9.00 mše svatá – P. Jordán Vinklárek OP s jeho pravidelnou promluvou k sestrám na téma aktuální i věčné, prosby a díky za blízké i vzdálené; cca 9.45–11.00 setkání na velké hovorně kláštera, pravidelné duchovní zamyšlení fr. Šimona OP s náhledem k nadcházejícímu měsíci; referát sester o řádových svatých a jejich životě, tentokrát nám přiblíží sestra Marie Imelda Foltová svou patronku – blahoslavenou Imeldu Lambertiniovou OP (1322–1333).
Naše sdružení je otevřené a rádi uvítáme každého, který jde stejným směrem, kontaktovat nás můžete na zasmetova@seznam.cz.
Monika Veronika Grimmerová

MS 5. PRAŽSKÉ (představený Jan Jáchym Beneš)
V květnu nás čeká první z cest za našimi mimopražskými členy. Začínáme v Kašperských Horách 17. a 18. 5. První středu v měsíci květnu a červnu bude obvyklé modlitební setkání začínající mší sv. u sv. Jiljí a 14.6. opět celodenní sobotní setkání u sester v Lysolajích, které zahájíme mší sv. od 8 hodin. Naše setkání jsou otevřena i nečlenům.

Převzato z časopisu OPusculum 2014/5 (http://opusculum.op.cz)