Záznam ze setkání s magistrem Řádu Gerardem Timonerem OP v barokním refektáři konventu sv. Jiljí v Praze dne 4. 10. 2021

5. Říjen 2021 - 11:19

Myslím, že otec Gerard OP nám svým klidným pozitivním stylem vlil novou mízu do žil. Zvlášť hezké bylo, že se setkání zúčastnilo velké množství dominikánské mládeže. https://www.youtube.com/watch?v=VTmjOUiP1H4