Zasedání Provinční rady laiků na Sv. Hostýně dne 14. května 2022

2. Červen 2022 - 14:09

Provinční rada se sešla ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek, fr. Hyacint Ullman a Aleš Jordán Kratochvíl jako host.

Na programu byla příprava letošního Setkání dominikánské rodiny, které se bude konat 15. října 2022 v olomouckém klášteře bratří. Téma a program budou upřesněny.

Dále rada projednávala situaci v MS Třeboň.

Příští setkání provinční rady se uskuteční 20. září online.