ZÁKLADNÍ DOKUMENTY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

9. Listopad 2022 - 11:15

Nové základní dokumenty naleznete v sekci Dokumenty http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...
Texty Stanov, upravených z rozhodnutí magistra řádu, a Směrnic odsouhlasené kapitulou, radou a magistrem řádu, zde uvedené jsou platné, ale zatím neprošly jazykovou korekturou ani finální grafickou úpravou a neobsahují přílohy. Na finální úpravě a tištěné podobě se pracuje. Přesto jsme rádi, že vám je můžeme zpřístupnit alepoň takto.

Jan Jáchym Beneš