XIV. SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY

11.10.2014 v dominikánském klášteře v Praze

PROGRAM
9:00 Růženec
9:30 Mše sv. – hl. celebrant a kazatel fr. Dominik kard. Duka OP

Malé agapé

11:00 Slovo provinciála
11:15 Dny víry 2015
12:00 Dominikánští laici ve světě (Klaus Bornewasser)
12:30 Anděl Páně, sexta

Společný oběd

14:00 Kaleidoskop laického apoštolátu
15:00 Skupinky
          dominikánské misie
          evangelizace životem mezi mládeží
          centrum rodin sv. Zdislavy

16:15 Nešpory

Závazné přihlášky zašlete do 1. 10. 2014 na e-mail: sedor(z)op.cz. Při přihlašování uveďte jméno, své sdružení (příp. město) a zda máte zájem o společný oběd.