VÝZVA K NÁVŠTĚVĚ MAGISTRA ŘÁDU V PRAZE U SV. JILJÍ V PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA

1. Říjen 2021 - 10:00

Milé sestry, milí bratři a další zájemci, kdo se chcete zúčastnit setkání s magistrem Řádu Gerardem Timonerem OP v Praze v barokním refektáři u sv.Jiljí po nešporách v pondělí 4. října v 16:30 hod., ohlaste se prosím našemu otci provinciálovi Lukášovi nejlépe na provincial@op.cz Děkujeme.