Vyhlášení novény ke cti sv. Zdislavy z Lemberka

Milí bratři, milé mnišky, milí členové dominikánské rodiny!
Na 21. května 2015 připadá dvacáté výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka, kterou do seznamu svatých zařadil v Olomouci papež sv. Jan Pavel II. Při této příležitosti vyhlašuji novénu ke cti spolupatronky naší provincie. Během této novény budeme společně prosit svatou Zdislavu o přímluvu za nová povolání do všech větví dominikánské rodiny v naší zemi.
Od výročního dne kanonizace až do jejího svátku 30. května ať komunity každý den zařadí po zpěvu antifony Salve Regina zpěv antifony ke svaté paní Zdislavě Manum suam (viz Libellum Precum OP 2013, s. 62) s průvodem k obrazu či k ostatkům světice. Podobně ať učiní ti, kteří se modlí soukromně. Doporučuji zařadit v průběhu novény alespoň jednou také společnou modlitbu litanií ke svaté Zdislavě.

Svěřujme budoucnost naší provincie s důvěrou svaté paní Zdislavě z Lemberka!

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál