U Mosta slúžiti - Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

7. Září 2016 - 11:13

U Mosta slúžiti
Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů
Ve dnech 29. – 30. září 2016 se v Barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) bude konat Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů s názvem U Mosta slúžiti. Pořadateli jsou Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha. Záštitu přijal ministr kultury Daniel Herman, arcibiskup pražský Dominik kard. Duka OP a rektor UK Tomáš Zima. Je to jeden z významných bodů oslav jubilea řádu v naší zemi.

Program

Čtvrtek 29. září 2016, 9-12 hod.
I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

 • Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve - Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu)

 • Dominikáni a počátky měst v českých zemích - Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR)

 • Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích - Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií)


II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních
 • Dominikáni v českých městech vrcholného středověku - Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR)

 • Dominikáni a středověká generální studia - Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina)

 • První dominikáni na pražské univerzitě 1347-1419 - Efrém JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; Filosofický ústav AV ČR)


Čtvrtek 29. září 2016, 14-17 hod.
III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově
 • Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu sv. Klimenta na Starém Městě pražském - Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), Miroslav KOVÁŘ (Praha)

 • Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku - Anna BOJĘŚ-BIEŁASIK, Marcin SZYMA (Polsko, Instytut dějin umění University Jagiellońského v Krakově)


 • IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích
  • Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně - Petr SOMMER (Centrum medievistických studií)

  • Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů v Čechách - Miroslav KOVÁŘ (Praha)

  • Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů na Moravě a ve Slezsku - David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.), Dalibor PRIX (Ústav dějin umění AV ČR)


  17.40 Nešpory v kostele sv. Jiljí
  18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

  Pátek 30. září, 9-12 hod.
  V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba
  • Dominikánky v českých zemích ve středověku - Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně)

  • Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích - Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR)

  • Graduál Mistra Václava - Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum)

  • Traktát o hudbě Jeronýma Moravského - Błażej MATUSIAK OP (Praha)


  Pátek 30. září, 14-17 hod.
  VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze
 • Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském (výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny) - Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK)

 • Prohlídka kláštera U sv. Anny

 • Nešpory v kostele sv. Anny


 • 18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

  Účast je bezplatná, ale z organizačních důvodů je nutné se na konferenci přihlásit. Odkaz na elektronický formulář a další informace naleznete na http://umostasluziti.op.cz/.