Svolání provinční kapituly LS - 2016

12. Leden 2016 - 10:07

PROVINČNÍ KAPITULA LSSD 2016
Všem představeným MS, sociovi a asistentům provinčního moderátora, všem členům laické provincie:
Provinční kapitulu LSSD budeme slavit od pátku 11.3.2016 (příjezd a ubytování od 17 hod., mše sv. 18:30) do neděle 13.3.2016 (předpokládaný konec po obědě cca 14 hod.) v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1).
Ubytování bude v KDS u našich sester v Černé ulici. Rozpis a náklady zašlu co nejdříve.
Program a jednání kapituly se řídí novými Partikulárními směrnicemi, které schválila Provinční rada 2015 a které promulgoval otec provinciál dne 7.10.2015. Znění těchto PS je přístupné na http://laici.op.cz/dokument/partikularni-smernice-laickych-sdruzeni-sv-dominika
(kompletní znění Základních dokumentů LSSD bude vydáno tiskem a bude k dispozici na Provinční kapitule).

Vzhledem k novosti situace připomínám, že dle čl. 49 PS je povinností každého MS vyslat na kapitulu zástupce s aktivním volebním hlasem (představeného MS nebo jiného zástupce s aktivním volebním hlasem).

Program se bude řídit čl. 55 PS, dále prosím o zaslání případných návrhů k programu a to nejpozději do 25. ledna t.r., aby bylo možno dodržet termín rozeslání podkladů dle čl. 53 PS. Prosím všechny představené MS, aby na setkáních svých MS projednali body programu a aby k tomu aktivně přizvali všechny členy a zejména své novicmistry a řádové asistenty.

Prosím celou naši dominikánskou rodinu o modlitby za zdárné jednání této první Provinční kapituly LSSD.

V Aši 11.1.2016

Jan Vincenc Horáček
provinční moderátor LSSD