Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020

25. Listopad 2019 - 10:33

Provinční moderátor svolal 2. provinční kapitulu laického sdružení sv.Dominika. Ta se bude slavit 7.- 10.5. 2020 na Svatém Hostýně (768 72 Chvalčov okres Kroměříž).
Podle směrnic lackých sdružení jsou účastníky kapituly (kapituláři) především představení místních sdružení. Oni volí provinčního moderátora, jeho radu a určují směřování provincie v dalších 4 letech. Ale přes ně nebo přímo radě či provinčnímu moderátorovi jsou povoláni sdělit své představy a připomínky všichni dominikánští laici, nebo se mohou sami přímo zapojit dopráce přípravných skupin.
Pro přípravu kapituly zřídila rada provinčního moderátora prozatím tyto přípravné skupiny:
1. Změny stanov a partikulárních směrnic - zodpovědný radní Jan Jáchym Beneš (jachym-op.cz)
2. Spolupráce v rámci dominikánské rodiny - zodpovědná radní Dita Zdislava Králová (dita-op.cz)
3. Formace trvalá a noviciátní - zodpovědná radní Eva Imelda Fuchsová (eva.imelda-volny.cz)
4. Apoštolát a otevření LSSD na venek - zodpovědný radní Jan Vincent Horáček (j.horacek-centrum.cz)
5. Asistenti MS a jejich formace - zodpovědný radní fr.Hyacint Ullman OP (hyacint-op.cz)
Bylo by nesmírně dobré, aby naši kapitulu předcházela široká diskuse. Vždyť zatím předložená témata (a mohou samozřejmě vyvstat další, pokud se objeví zcela nový požadavek) jsou skutečně zásadní pro další směřování dominikánského laikátu v Čechách.