Svatý Dominik a jeho následovníci - 800 let duchovního dobrodružství

30. Listopad 2015 - 14:16

Po celý rok Jubilea bude českou dominikánskou provincií putovat výstava k 800. výročí založení řádu. Čtrnáct panelů seznamuje s životní poutí sv. Dominika od jeho rodné Caleruegy až do Boloně, kde jsou světcovy ostatky uctívány, a se vznikem řádu. Jedna linie výstavy sleduje jednotlivé etapy Dominikova života, a to především ty, které ho ukazují jako člověka apoštolského života a kazatele. Druhá linie výstavy paralelně sleduje důležité aspekty dominikánské spirituality.
Autorem textů je význačný soudobý řádový historik fr. Augustin Laffay OP, bratr žijící v komunitě v Toulouse. Stručné a výstižné texty jsou doplněny fotografiemi autentických míst a artefaktů spjatých s počátkem řádu a dále snímky z aktuálního působení bratří a sester. Grafická podoba, která je dílem studia úzce spolupracujícího s toulouskými bratry, je totožná s původní francouzskou verzí. Český překlad textů je výsledkem spolupráce dominikánské rodiny u nás. Za vznik české verze výstavy vděčíme vstřícnosti iniciátoru výstavy, fr. Augustinu Laffayovi OP.
Ukázku z výstavy v pražském konventu a barevné reprodukce všech panelů naleznete ve fotogalerii.
Převzato z časopisu OPusculum 15/12