Studijní texty pro ČODLF 2016 - 1. část

Jak už jsme psali v posledním srpnovém OPusculu, zabývala se kapitula LS otázkou trvalé formace a vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Ke stažení jsou k dispozici zpracovaná témata. O více v článku k ČODLF zařazeném v sekci Dokumenty.