Studijní texty ČODLF 2017/2018

Letos probíhá již druhý rok „Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace“ (ČODLF), který vyhlásila kapitula laiků k prohlubování trvalé formace - více v článku k ČODLF zařazeném v sekci Dokumenty. Nyní vám zde dáváme k dispozici jednotlivá postupně zveřejňovaná témata: