Setkání stálého studia České dominikánské provincie

6. Listopad 2021 - 17:07

Sv. Dominik ve světle nejstarších písemných dokumentů
Přednáší fr. Paul-Bernard Hodel OP
V sobotu 13. listopadu 2021, 9.30-12 hod., v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze.
Setkání je otevřeno pro všechny zájemce.
Přednáška bude ve francouzštině a bude tlumočena do češtiny.
Fr. Paul-Bernard Hodel OP je profesorem církevních dějin na Universitě ve Fribourgu. Zabývá se ranými dějinami dominikánského řádu, je spolueditorem monumentálního díla Saint Dominique, de l'Ordre des frères Prêcheurs. Témoignages écrits, které shromažďuje veškeré písemné dokumenty z počátků dominikánského řádu.

fr. Benedikt Mohelník OP