Setkání nad Biblí s mniškami z Lysolaj

20. Říjen 2021 - 12:20

V Adventě 2021 zahajují naše mnišky v klášteře v Lysolajích sérii setkání nad Biblí - společné čtení, modlitba, studium a sdílení. Zahájení v úterý 7. prosince v 18:45 hod. na téma Bible v mém životě. Poté ve 20:00 hod. modlitba kompletáře. Ohledně dalších termínů setkání a připravovaných témat sledujte prosím http://moniales.op.cz/stranky/aktuality_cz.html