Setkání dominikánské rodiny 2015

19. Říjen 2015 - 11:36

Letošní setkání dominikánské rodiny bylo ve znamení změn a novinek. Mezi ty první patřil liturgický průvod na začátku mše svaté. Všichni jsme se shromáždili v ambitu dominikánského kláštera, otec Dominik Duka, předsedající mši svaté, zde zahájil jubileum 800 let od potvrzení Řádu kazatelů a za zpěvu litanií ke všem svatým OP jsme vešli do kostela. Po mši svaté jsme se nesešli, jako tradičně, v barokním refektáři, ale kvůli jeho rekonstrukci nám zázemí poskytla chodba v 1. patře kláštera.
Na začátku dopoledního bloku fr. Dominik kard. Duka OP představil eucharistický kongres, který proběhne na konci týdne v Brně. Zdůraznil, že úkolem dominikánů je jít tam, kde je nechtějí. Poté zazněla přednáška fr. Vojtěcha Soudského OP na téma letošního roku – Dominik: řízení, spiritualita, svoboda. Jednou z mnoha důležitých poznámek, které fr. Vojtěch uvedl, byla i ta, že řízení není autoritativní a direktivní záležitostí, potažmo se sankcemi, ale vedoucí (řídící) má druhé podněcovat, aktivizovat, aby tito svobodně a zodpovědně dokázali užívat svých darů a schopností pro společné dílo i dobro všech.
Po výborném obědě, o který se opět postaraly sestry z Černé ulice, nás otec provinciálfr. Benedikt Mohelník OP seznámil s chystanými akcemi v rámci oslav dominikánského jubilea. Předvedl nové připravované www stránky jubilea, projekt nové expozice o Paní Zdislavě v Jablonném či výročí 100 let od narození Patrika Kužely spolu se vzpomínkovou akcí ve Vlčnově a další. Připomněl slova magistra řádu fr. Bruna Cadoré OP, abychom v rámci jubilejních oslav nepodnikali velkolepé výstavy věnované historii, ale abychom „zvěstovali Boží milosrdenství, tlukoucí srdce církve, které musí dospět k srdcím a duším všech lidí“ (papež František, Misericordiae Vultus) dnes v současném světě.
Program setkání (prošpikovaný výtečným a vždy přítomným občerstvením) pak pokračoval diskusními skupinkami s tématy řízení, spiritualita a svoboda, které vedli fr. Gabriel Malich OP, s. Marie Pitterová OP a s. Krista Chládková OP. A celý krásný den jsme jako vždy zakončili společnou modlitbou nešpor v kostele. Pro mnohé však tímto setkání neskončilo, ale pokračovalo v příjemných rodinných rozhovorech a sdíleních.
Bohu díky!

s. Guzmana OP

Fotky ze setkání (s. Vojtěcha, J. Beneš) naleznete ve fotogalerii