Setkání dominikánské rodiny 2015

Letos na podzim se uskuteční již XV. Setkání české dominikánské rodiny. Oproti původnímu plánu se mění termín setkání na sobotu 10. října 2015 (o týden dříve). Setkání se opět uskuteční v Praze v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí. tématem letošního setkání je téma letošního roku přípravy na jubileum řádu:
"Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (Jan 8,31-32);
"To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" (Gal 5,1)
Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.

Program setkání bude zveřejněn během léta.

Kazatelské středisko