Setkání dominikánské rodiny 11.10.2014

Ačkoli se může zdát, že jsme se SeDoRem začali nedávno, čeká nás na podzim již XIV. setkání. Z důvodu změn v podzimním programu o. kard. Dominika Duky OP se setkání o týden posouvá na 11.10.2014, ale uskuteční se opět v prostrách pražského kláštera sv. Jiljí.
Letošní rok přípravy na jubileum nese moto: Laici a kázání. Proto jsme zaměřili celý program tímto směrem. Hlavní dopolední presentace bude zaměřena na Dny víry 2015, velkou evangelizační akci v Praze, která stojí především na laicích v církvi. Odpolední skupinky se budou věnovat tématům dominikánských misií, působení mezi mládeží, které nemusí být přímo zaměřeno jako misijní dílo, ale přesto je evangelizací a centru rodin pod patronací sv. Zdislavy v Jablonném.
Kromě těchto a další pravidelných součástí, se možná podaří přizvat i zahraničního hosta. Rádi bychom dali letos prostor se představit i nám laikům. Jak už bylo naznačeno na formačním setkání, chtěli bychom během letošního setkání sestavit takový malý kaleidoskop toho, jak laici v naší provincii žijí dennodenně své povolání a jak, byť ne prvoplánovitě, působí misijně v prostředí, ve kterém žijí a pracují. Proto vás prosíme, přihlaste se. Stačí pár krátkých vět o tom, co děláte. Škála je jistě bohatá a cílem není rozsáhlá přednáška o velkých akcích, ale jde především o to, sesbírat barevné střípky každodenního života a sestavit z nich mozaiku našeho působení ve světě. Pro mnohé může být obohacením, neřkuli překvapením, co vlastně laici všechno dělají.