První a druhý den kapituly laiků

25. Září 2021 - 19:23

V páteční večer jsme se sjeli v klášteře sv. Jiljí v Praze. Prvním příjemným překvapením bylo, že se sešli zástupci více než dvou třetin všech sdružení. A dalším příjemným překvapením bylo, jak bohatý je život jednotlivých sdružení. Otec Hyacint měl na zahájení krátkou, ale krásnou promluvu - cílem našeho kázání je, aby se druzí mohli setkat s Kristem. Strávili jsme pěkný, přátelský večer při dobrém červeném víně.

V sobotu jsme zahájili o sedmé ranní ranními chválami a mší sv. Po dobré snídani jsme drtivou většinou hlasů provinčním moderátorem opět zvolili Miroslava Františka Falkenauera, jehož volbu vzápětí přišel potvrdit a poblahopřát otec provinciál. Následně jsme se usnesli, že jednotlivá navrhovaná témata nebudeme projednávat v oddělených skupinkách, ale v plénu necelých dvaceti účastníků. Jednotlivé okruhy se totiž překrývají: noviciátní a trvalá formace, spolupráce dominikánské rodiny a asistenti sdružení a nakonec apoštolát, dorost a sociální sítě. Ještě dopoledne jsme se stihli věnovat trvalé formaci, dle skvěle připraveného podkladu sestry Evy Imeldy, jak nám ji uložil celosvětový kongres dominikánských laiků ve Fatimě v roce 2018.

Po sextě, velmi dobrém obědě (o veškeré stravování se vzorně chystá bratr Jáchym z 5. pražského sdružení) a siestě jsme se ještě stihli zanořit do složitých otázek kolem spolupráce dominikánské rodiny., jak nám je předestřela sestra Dita Zdislava a otec Hyacint. Snažíme se všechny okruhy probrat a hlasovat o nich do nedělního odpoledne, aby účastníci kapituly, kteří musejí v neděli odpoledne odjet, mohli být u projednávání všech klíčových témat. Další dva dny pak budou věnovány precizování a sepisování akt kapituly.

Provinční radu budeme netypicky volit až na konci kapituly, kdy již bude zřejmé, jaké úkoly před námi na následující čtyři roky stojí a kteří bratři a sestry by se k jejich plnění nejlépe hodili.

Kapitulu mistrně řídí staronový moderátor Miroslav František a nejen duchovně, ale i fyzicky nás celou dobu trpělivě doprovází otec Hyacint, jsme tedy v těch nejlepších rukou a v rukou Božích.

Milé sestry, milí bratři, modlete se za nás, kapitula je společné dílo všech dominikánských laiků, čeká nás ještě mnoho práce!