Prosby za kapitulu

24. Únor 2020 - 8:22

Příprava kapituly

Bože, povolal jsi nás k životu podle ducha sv. Dominika. Rozmnožuj v nás lásku našeho Pána Ježíše Krista a veď nás v moudrosti svého Ducha, abychom byli schopni rozpoznat potřeby našeho okolí a abychom, vedeni touhou po tvé oslavě, hledali způsoby, jak přivádět lidi k tobě.
Pomáhej nám předkládat takové návrhy pro jednání kapituly, které nás budou posilovat v našem apoštolském způsobu života.

Průběh kapituly

Bože, ty nám dáváš vždy to, co je pro nás dobré. I dnes, kdy slavíme naši kapitulu, nám žehnej a zejména žehnej našim bratřím a sestrám kapitulářům, aby se v tvé lásce setkávali a v tvé moudrosti rozhodovali.
Dej jim bdělost k požadavkům církve, našeho řádu a potřebám naší doby.

Volba moderátora

Bože, za tvé moudré a láskyplné vedení ti vždy vzdáváme díky. Veď svou moudrostí a láskou dnes zejména naše bratry a sestry kapituláře, aby při volbě provinčního moderátora viděli před sebou tvého Syna a následovali ho.

Závěr kapituly

Bože, děkujeme ti, že jsme ti mohli vzdávat v uplynulých dnech díky slavením naší kapituly. Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně našeho řádu, dej, ať s láskou, moudře a statečně plníme závěry kapituly.