Proč jsem se stal, stala členkou Dominikánského řádu

29. Listopad 2021 - 9:56

Sestra Jana Pavla Sedláková, představená sdružení v Blansku, se s námi laskavě podělila o odpovědi členů blanenského sdružení na otázku položenou v nadpisu. Myslím, že tak trefné vystižení téměř celého charismatu našeho Řádu bychom těžko jinde hledali.

1. Chtěli mne, přijali mne
2. Zaujaly mne přednášky, informace, diskuse
3. Mohla jsem se zeptat fundovaného člověka - autority
4. Společenství
5. Společné modlení breviáře
6. Spojení s řádem prostřednictvím bratří
7. Sdílení
8. Názor, jestli je dobrý, si mohu ověřit či opravit
9. První láska - moje rodina, můžu jít dál
10. "Formace", kořeny
11. Důraz na individuální rozmanitost, zakotvenou v tradici