Pozvánka na XV. Setkání dominikánské rodiny

27. Srpen 2015 - 9:48

Zveme vás na další Setkání dominikánské rodiny, které bude v pražském kláštěře 10. října 2015. To letošní je tak trochu výjmečné a v jistém smyslu i jedinečné.
Jednak je to setkání jubilejní. Mohli bychom říci, že se o svých patnáctinách přehoupne z věku dětského do věku mladistvého. A jak s tím naloží? Uvidíme.
Jedinečnost letošního Setkání je v tom, že bude zároveň zahájením jubilejního roku oslav 800. výročí založení řádu v naší provincii. I když celořádově začnou oslavy na svátek všech svatých OP (7. 11.), je v naší provincii Setkání jedinečnou příležitostí, abychom rok jubilea zahájili opravdu společně v kruhu celé, co nejširší rodiny.

Sobota 10. 10. 2015
Klášter sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1

Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.
„Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“ (Jan 8,31–32)
„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1)

PROGRAM
  9:00   Růženec
  9:30   Mše sv. v kostele sv. Jiljí - hl. celebrant fr. Dominik kard. Duka OP
11:00   Slovo kardinála
11:30   Dominik: řízení, spiritualita a svoboda - přednáší fr. Vojtěch Soudský OP
12:30   Anděl Páně, sexta
12:30   oběd, siesta
14:00   Slovo provinciála
15:00   Skupinky:
            - Řízení (fr. Gabriel Malich OP)
            - Spiritualita (sr. Marie Pitterová OP)
            - Svoboda (sr. Krista Chládková OP)
16:00   nešpory

Přihlášky, ve kterých uvedete své jméno, MS a zda máte zájem o společný oběd, můžete zasílat již nyní na mou adresu (SeDoR(z)op.cz)